AUTOR: Mgr. Jakub Vojtko

zoradiť výsledky podľa:

Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy (2.)

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali vymedzeniu pojmu národný zdravotnícky informačný systém (ďalej aj „NZIS“), jeho súčasťami a obsahom, t. j. administratívnym a zdravotným registrom, ako aj elektronickej zdravotnej knižke. V tomto pokračovaní nadviažeme témou spracúvania a poskytovania osobných údajov z NZIS, jeho bezpečnosti, práv a povinností osôb v súvislosti s jeho vytvorením, prevádzkou a spustením do prevádzky.

Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Dňa 17. 5. 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o NZIS“). Zákon o NZIS podľa dôvodovej správy vytvára legislatívny rámec pre informatizáciu zdravotníctva. Cieľom tohto príspevku je oboznámiť čitateľa s týmto legislatívnym rámcom a s najzásadnejšími zmenami v právnej úprave. V článku sa zaoberáme vymedzením pojmu národný zdravotnícky informačný systém (ďalej aj „NZIS“), jeho súčasťami a obsahom, spracúvaním a poskytovaním osobných údajov z NZIS, jeho bezpečnosťou, právami a povinnosťami osôb v súvislosti s jeho vytvorením, prevádzkou a spustením do prevádzky.

Pacient nespolupracujúci so zdravotníckym pracovníkom

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ako postupovať v prípade, ak pacient, ktorý prišiel iba na preventívnu prehliadku s laboratórnymi výsledkami, následne však nepríde pre hotový nález, nedvíha telefón a nie je ho možné kontaktovať, prípadne si vedome nechce prevziať nález a zatajuje sa? Ak je nález vážny a je nutné ho liečiť, akú ma lekár ďalšiu povinnosť, koho by mal kontaktovať, prípadne, aký je ďalší správny postup?

Spracovanie osobných údajov

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Je nutné v rámci ochrany osobných údajov vyžadovať súhlas pacienta na spracovanie jeho údajov v databáze nemocničného informačného systému? Z povahy práce poskytovateľa zdravotnej starostlivosti to vraj nevyplýva, ale poskytujeme predsa údaje poisťovniam ako tretej osobe a viacero životných poisťovní vyžaduje vypracovanie a odosielanie nálezov pre plnenie poistení s tým, že im vraj klient dal splnomocnenie, no my sme ho nikdy nevideli a pod.

Súbežný výkon zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Jakub Vojtko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Našu ambulanciu navštevujú pacienti, ktorí podpísali Dohodu o zdravotnej starostlivosti, alebo ešte len majú v záujme zmeniť doterajšieho všeobecného lekára pre dospelých, ale aj takí, ktorí prídu len na jednorazové vyšetrenie. Chceli by sme sa poradiť ohľadom nasledovných problémov:

  1. Môžeme odmietnuť vyšetriť „nekapitovaného“ pacienta, ktorý sa dožaduje vyšetrenia a odmieta podpísať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov do databázy nemocničného informačného systému?
  2. Môžeme odmietnuť vyšetriť „nekapitovaného“ pacienta, ktorý odmietne podpísať informovaný súhlas?
  3. Je rozdiel v postupe, ak je pacient „kapitovaný“ a odmietne podpísať informovaný súhlas?
  4. Informovaný súhlas má byť podpísaný pred vyšetrením alebo až po ňom?

Proces zakladania verejnej lekárne vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský , Mgr. Jakub Vojtko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Právna úprava problematiky poskytovania zdravotnej starostlivosti vo verejnej lekárni je vzhľadom na svoju detailnú a často veľmi technickú povahu roztrúsená v množstve právnych predpisov rôznej právnej sily. Niektoré predpisy sú vyslovene technickej, resp. odbornej povahy a ich znalosť sa predpokladá u farmaceuta, ktorý zastáva funkciu tzv. odborného zástupcu, t. j. garanta odbornosti výkonu lekárenskej starostlivosti. Zároveň ide o tému natoľko širokú, že v tomto príspevku nemožno obsiahnuť všetky otázky spojené s lekárenskou starostlivosťou poskytovanou vo verejnej lekárni.

Úhrada zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia a vymáhanie nedoplatkov zdravotných poisťovní

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský , Mgr. Jakub Vojtko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti patrí medzi finančne najnáročnejšie úkony. S cieľom zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ochranu zdravia každému sa v jednotlivých štátoch, Slovenskú republiku nevynímajúc, ustanovujú celoštátne systémy financovania zdravotníctva. [1]

Výkon homeopatie v Slovenskej republike v porovnaní s vybranými zahraničnými právnymi úpravami

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský , Mgr. Jakub Vojtko
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Za posledný rok sa na našu advokátsku kanceláriu obrátilo viacero klientov, ktorí mali záujem o výkon homeopatie v Slovenskej republike. V niektorých prípadoch išlo o zahraničných lekárov, ktorí vo svojej domovskej krajine vykonávali lekársku prax a v rámci nej sa venovali aj homeopatii.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť