AUTOR: MUDr. Ján Vančo

zoradiť výsledky podľa:

Možnosti účtovania a doúčtovania v stomatológii

Dátum:
Autor: MUDr. Ján Vančo
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Privatizácia zdravotníckych zariadení vrátane stomatológie nastolila otázku ich financovania a tvorby cien stomatologických výkonov. Transformácia zdravotníctva postavila lekára na úroveň podnikateľa poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť na základe zmluvných vzťahov s poisťovňami. Lekár sa prevádzkovaním súkromnej praxe stáva podnikateľom v plnom rozsahu vo vysoko špecifickej oblasti. Platia preňho všetky zákony a vyhlášky, ako pre každého iného podnikateľa.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť