AUTOR: JUDr. Marcela Macová

zoradiť výsledky podľa:

Ochrana osobných údajov v komorách

Dátum:
Autor: JUDr. Marcela Macová
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Právo na samostatné rozhodovanie o vlastných záležitostiach môže byť zverené aj subjektom, ktoré spája určitý spoločný záujem. V takomto prípade ide o záujmovú či profesnú samosprávu. Príkladom môžu byť Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora psychológov.

Preverovanie dodržiavania ochrany osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Na základe skúseností z uplynulých rokov, kedy Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) riešil viacero oznámení dotknutých osôb, ktoré smerovali voči prevádzkovateľom z radov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, boli do plánu úloh na rok 2010 zaradené celoslovenské kontrolné akcie zamerané na rezort zdravotníctva. V uvedenom období Úrad v rámci výkonu dozoru uskutočnil kontroly z vlastnej iniciatívy s cieľom celoplošne preveriť, či prevádzkovatelia v rezorte zdravotníctva dodržiavajú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, t. j. pacientov.

Spracúvanie osobných údajov formou „zákazníckych kariet“

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V posledných rokoch sa v mnohých oblastiach bežného života rozšírilo vydávanie elektronických (čipových) kariet, ktoré napríklad umožňujú uplatňovať zľavy či využívanie rôznych služieb. Každá zákaznícka karta má iný systém – raz sa zbierajú body, inokedy sa iba uplatňujú niekoľkopercentné zľavy alebo oboje naraz. Jedným zo subjektov, ktoré ponúkajú zákaznícke karty, sú aj lekárne. Lekárne tu vystupujú ako prevádzkovatelia informačného systému (ďalej len „IS“), ktorý môžeme nazvať „IS Vernostný systém“.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť