AUTOR: Mgr. Zuzana Földosová Motajová

zoradiť výsledky podľa:

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Aktuálne vydanie

3/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2015
Ročnik 2015

Zobraziť