Právo a manažment v zdravotníctve Ročník 2010 Vydanie 7-8/2010

späť

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania cudzincom na území SR

Dátum: Autor: Mgr. Marián Nagy
Rubrika: Ekonomika a manažment

Hodnotenie:

Všetky členské štáty EÚ zápasia z nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Nástrojom únie, ako vyriešiť tento problém, je systém vzájomného uznávania kvalifikácií, ktorý upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“). Smernica detailne upravuje systém uznávania dokladov o vzdelaní získaných v štátoch EÚ na území iných členských štátoch, ale taktiež upravuje aj uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v krajinách mimo EÚ, v tzv. tretích štátoch. Slovenská republika ako člen EÚ je súčasťou tohto systému a umožňuje aj cudzincom vykonávať na svojom území zdravotnícke povolanie. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa vychádza z dvoch základných údajov, z občianstva žiadateľa a miesta (štátu), kde žiadateľ získal doklad o vzdelaní.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku