Právo a manažment v zdravotníctve Ročník 2011 Vydanie 1/2011

späť

Špecializačné vzdelávanie lekárov

Dátum: Autor: (red.)
Rubrika: Ekonomika a manažment

Hodnotenie:

V zdaňovacom období roku 2011 si už nebudú môcť lekári s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 a 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) pri výpočte základu dane z týchto príjmov odpočítať výdavky na špecializačné štúdium zaplatené v zdaňovacom období vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR do výšky ustanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie (uvedená vyhláška uvádza údaje v Sk).

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku