VECNÝ POJEM: legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla. Meritom tejto kauzy sa stalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke zo strany Fakultnej nemocnice v T. koncom novembra roku 2009.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku MZ SR.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Prinášame prehľad nových predpisov, usmernení uverejnených vo Vestníku MZ SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a judikatúry.

K novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:
Autor: JUDr. Juraj Tkáč
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Predmetom tohto príspevku je predstavenie novely zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z. z. Uvedená novela má za cieľ zabrániť účasti schránkovým firmám, resp. firmám s nejasnou majetkovou štruktúrou verejného obstarávania. Zákaz účasti schránkových firiem sa však týka len verejného obstarávania, a nejde o komplexný zákaz účasti schránkových firiem pri využívaní verejných zdrojov (čerpanie rôznych investičných stimulov, dotácií a pod.) Novela zavádza aj právomoc Úradu pre verejné obstarávanie zisťovať si údaje o skutočných konečných užívateľoch (napr. formou žiadostí od bánk, ktoré musia odhaliť finančné toky), pričom ak sa preukáže, že uchádzač uviedol nepravdivého konečného užívateľa výhod, Úrad takémuto uchádzačovi uloží pokutu a zároveň rozhodne o zákaze účasti takéhoto uchádzača. Taktiež, ak sa zistí, že údaje o konečnom užívateľovi neboli pravdivé, verejný obstarávateľ má možnosť vypovedať zmluvu s takýmto uchádzačom.

Právomoci a kompetencie komôr pri hodnotení sústavného vzdelávania

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Sústavné vzdelávanie zvykne byť témou v súvislosti s otázkami jeho financovania (napr. zamestnávateľom, tretími stranami), obsahu a jeho kvality, či poskytovaním pracovného voľna na účasť na vzdelávacích aktivitách. V tomto príspevku sa však autori zamerali na problematiku hodnotenia sústavného vzdelávania stavovskými organizáciami. Aké sú právomoci a kompetencie jednotlivých komôr, pokiaľ ide o hodnotenie sústavného vzdelávania? Aká je právna povaha hodnotenia sústavného vzdelávania orgánmi záujmovej samosprávy? Aké právne dôsledky má nesplnenie podmienok pre sústavné vzdelávanie stanovených právnymi predpismi v určitom hodnotiacom období?

celý článok

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Prinášame prehľad nových predpisov, usmernení uverejnených vo Vestníku MZ SR a Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, judikatúry a kazuistík.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy a judikatúru.

Výber z legislatívy

Dátum:
Autor: HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V článku upozorňujeme na nové predpisy a novelizované predpisy.

Podnikateľské prostredie v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podnikať v slovenskom zdravotníctve nie je ľahké. Sťažuje ho najmä netransparentné a korupčné prostredie spoločnosti, často nejasné a rýchlo sa meniace zákony, slabá vymožiteľnosť práva a pomalé zavádzanie inovatívnych zmien, ktoré by nekalým praktikám v tejto sfére podnikania zabránili alebo ich aspoň obmedzili na minimum.

Aktuálne vydanie

1/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
1/2016
Ročnik 2016

Zobraziť