VECNÝ POJEM: Legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ministerstvo zdravotníctva SR je právotvorným orgánom, ktorý svojou legislatívnou činnosťou konkretizuje práva a povinnosti subjektov zapojených do poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich zo zákona prostredníctvom podzákonných právnych predpisov (vyhlášok, výnosov, opatrení). Okrem toho je v jeho pôsobnosti v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti vypracúvanie návrhov zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, odborné usmerňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, vydávanie štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov. Za týmto účelom vydáva vo Vestníku tzv. odborné usmernenia. Vo vzťahu k poskytovateľom a zdravotníckym pracovníkom sa ponúka otázka – sú odborné opatrenia právne záväzné? Kto ich má dodržiavať?

Expresné zmeny v legislatíve k ochrane osobných údajov

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), kým bol novelizovaný nečakane rýchlou procedúrou v Národnej rade SR. Nenápadný návrh novely, ktorý pôvodne riešil len kozmetické a procesné zmeny, bol predložený Úradom na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) na rokovanie vlády SR, ktorá ho posunula do parlamentu s odklepnutým skrátením legislatívneho konania. Poslanci Ústavnoprávneho výboru a Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny doplnili nenápadný návrh o dodatočných 32 bodov a v čase vrcholiacej kampane prezidentských volieb bola novela expresne schválená. Do parlamentu ju len o niekoľko dní neskôr vrátil prezident, ale rovnako rýchlo, ako po prvýkrát, aj vrátenú novelu poslanci schválili.

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V Zbierke zákonov SR vyšlo:

Vybrané právne otázky s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (II.)

V druhej časti analýzy prípadov zo zahraničia sa budeme venovať vybraným otázkam súvisiacim s dispozíciami in vitro vytvorenými embryami, ktoré môžu vyvstať v prípade rozpadu manželstva, resp. partnerstva osôb podstupujúcich spoločne liečbu neplodnosti.

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Vyberáme z aktuálnej legislatívy.

Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (I.)

Asistovaná reprodukcia je progresívne sa rozvíjajúci medicínsky odbor, pričom dopyt po jeho službách rastie aj v dôsledku zmien životného štýlu populácie a odkladania založenia rodiny do vyššieho veku. Ako ukazujú súdne prípady zo zahraničia, v súvislosti s jej výkonom môže vzniknúť celý rad otázok a sporných situácií, ktoré zvlášť pri absentujúcej právnej úprave dostavajú do neľahkej pozície všetkých zúčastnených (vrátane súdov).

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Čo čaká a čo by mohlo čakať slovenské zdravotníctvo v roku 2014

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Realizácia v minulom roku prijatých zákonov, týkajúcich sa zdravotníctva, môže v praxi naraziť na problémy, a to nielen pre nedostatočnú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ktorej sa tiež týkajú. Hlavným cieľom prípravy nových zákonných noriem, resp. novelizácie v súčasnosti platnej legislatívy, by malo byť zlepšenie fungovania zdravotníctva. Či tomu tak skutočne bude, ukáže až ich praktická realizácia.

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Aktuálne vydanie

7-8/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2014
Ročnik 2014

Zobraziť