VECNÝ POJEM: Legislatíva

zoradiť výsledky podľa:

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V Zbierke zákonov SR vyšlo:

Vybrané právne otázky s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (II.)

V druhej časti analýzy prípadov zo zahraničia sa budeme venovať vybraným otázkam súvisiacim s dispozíciami in vitro vytvorenými embryami, ktoré môžu vyvstať v prípade rozpadu manželstva, resp. partnerstva osôb podstupujúcich spoločne liečbu neplodnosti.

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Vyberáme z aktuálnej legislatívy.

Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (I.)

Asistovaná reprodukcia je progresívne sa rozvíjajúci medicínsky odbor, pričom dopyt po jeho službách rastie aj v dôsledku zmien životného štýlu populácie a odkladania založenia rodiny do vyššieho veku. Ako ukazujú súdne prípady zo zahraničia, v súvislosti s jej výkonom môže vzniknúť celý rad otázok a sporných situácií, ktoré zvlášť pri absentujúcej právnej úprave dostavajú do neľahkej pozície všetkých zúčastnených (vrátane súdov).

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Čo čaká a čo by mohlo čakať slovenské zdravotníctvo v roku 2014

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Realizácia v minulom roku prijatých zákonov, týkajúcich sa zdravotníctva, môže v praxi naraziť na problémy, a to nielen pre nedostatočnú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ktorej sa tiež týkajú. Hlavným cieľom prípravy nových zákonných noriem, resp. novelizácie v súčasnosti platnej legislatívy, by malo byť zlepšenie fungovania zdravotníctva. Či tomu tak skutočne bude, ukáže až ich praktická realizácia.

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Výber z aktuálnych predpisov, vydaných v zbierke zákonov.

Výber z legislatívy

Dátum:
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

Aktuálne vydanie

3/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2014
Ročnik 2014

Zobraziť