VECNÝ POJEM: Pacient

zoradiť výsledky podľa:

Neformálna mediácia v zdravotníckom zariadení

Dátum:
Autor: JUDr. František Kutlík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Kvalitná komunikácia v zdravotníckom zariadení znamená minimalizovanie konfliktov a vytváranie pôdorysu na slušné a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom. Nie vždy sa to však podarí a postupne sa treba vyrovnať so skutočnosťou, že komunikácia medzi stranami začína škrípať, stáva sa ťažšou a komplikovanejšou, s bezprostrednou hrozbou konfliktu.

Komunikácia ako forma prevencie pred konfliktami

Dátum:
Autor: JUDr. František Kutlík
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Kvalitná komunikácia v zdravotníckom zariadení znamená minimalizovanie konfliktov, čo vytvára pôdorys pre zdravé a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom. Zdravé a korektné vzťahy vytvárajú..., ale už nepokračujme. Podčiarknuté a zrátané, pohoda. A keď sa k tomuto stavu pridá aj včasná, kvalitná a odborná zdravotnícka starostlivosť, pacient môže oslavovať... Je to však práve zdravotníctvo, v ktorom sa vo svojom širokom spektre a jedinečnosti, postupne vyprofilovali všetky typy konfliktov. Počínajúc spormi medzi pacientmi, resp. ich rodinnými príslušníkmi na jednej strane a poskytovateľom zdravotníckych služieb na strane druhej, cez naštrbené medziľudské vzťahy, až po spory medzi manažmentom a lekármi, teda klasické konflikty „bielych golierov a bielych plášťov“.

Efektívna komunikácia v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom komunikácie. Lekár nekomunikuje s pacientom, nadriadený s podriadeným na takej úrovni, ktorá by uspokojovala potreby tých, ktorým má zdravotníctvo slúžiť, teda jeho zamestnancom a pacientom. Príčin tohto stavu je viac. V článku sa ich pokúsime rozobrať a načrtnúť aj riešenia na zlepšenie tejto situácie.

Budú mať navrhované zmeny v zdravotníctve trvalý charakter?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

S novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) prišli aj nové nápady, ako zlepšiť fungovanie slovenského zdravotníctva. Nakoľko mnohé z nich sa týkajú dlhodobo pretrvávajúcich a nedostatočne alebo vôbec neriešených problémov, zdravotnícka a aj pacientská verejnosť právom očakávajú, že chystané zmeny budú mať aspoň dlhodobý, ak nie trvalý charakter. V článku sa venujeme niektorým plánovaným zmenám z praktického hľadiska medicínskej, najmä ambulantnej praxe.

Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dnešnej pretechnizovanej dobe je niekedy pacient viac informovaný o svojej chorobe ako jeho lekár. To by nebolo na škodu. Horšie však je, ak pacient s týmito informáciami nevie narábať a požaduje od lekára vyšetrenia, ktoré mu lekár nie vždy môže urobiť. Niekedy v tom lekárovi bráni jeho odbornosť, inokedy zasa prehnané požiadavky pacienta, ktorý chce aj pri banálnom ochorení okamžité použitie drahých vyšetrovacích a liečebných metód. Alebo sa pacient môže dožadovať vyšetrenia na špecializovanom pracovisku (napr. pri prvej bolesti v hrudníku sa ihneď dožaduje vyšetrenia na špecializovanom kardiologickom pracovisku), bez zachovania príslušného postupu, teda absolvovania diferenciálno-diagnostických vyšetrení u príslušných odborníkov, ktorí sú kompetentní posúdiť indikáciu vyšetrenia a liečby, s prihliadnutím na čo najlepší efekt pre pacienta. To však takýto pacient málokedy chápe. Často nepochopí ani to, že lekár, ktorého o takýto postup žiada, mu nemôže okamžite vyhovieť, ale musí zachovať istú postupnosť krokov. Rozporom medzi požiadavkami pacienta a možnosťami lekára, resp. nášho zdravotníctva, sa bude venovať tento článok.

Príklady nedodržiavania práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov a návrhy na ich riešenie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Naše zdravotníctvo stále nemá požadovanú európsku úroveň. Príčin je mnoho. Ak by sa aj dnes začalo s ich odstraňovaním, úroveň vyspelej Európy by sme zrejme dosiahli až za niekoľko desiatok rokov. A to nemám na mysli len jeho ekonomickú úroveň. Sú však procesy, ktoré sa dajú zrealizovať veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi, možno v priebehu pár rokov. Viacerým problémom, spomínaným v tomto článku, sme sa už viackrát venovali, no zmeny sú stále v nedohľadne.

Reklamácia v ambulancii

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké sú možnosti reklamácie poskytnutej zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára?

Telemedicína pomáha psychicky chorým pacientom

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Správa uverejnená nemeckými výskumníkmi v marcovom vydaní odborného časopisu Psychotherapy and Psychosomatics naznačuje dôležitosť využívania telemedicíny za účelom zlepšenia duševného zdravia psychicky chorých pacientov. Telemedicína je označenie pre postupy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na väčšie vzdialenosti zasielaním informácií, monitorovaním alebo terapiou na diaľku. Tento spôsob liečby bol síce v rámci rozvoja nových technológii zadefinovaný už v roku 1960, ale až teraz vďaka novým technológiám zaznamenala telemedicína skutočný rozvoj.

Pacientova dispozícia – rozpor medzi legislatívnym rámcom, akademickou teóriu a praxou

Dátum:
Autor: MUDr. Branislav Maček
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Existuje veľa spoločenských oblastí a činností, kde právna regulácia ďaleko predstihuje reálne potreby spoločnosti. Pacientova dispozícia je však opačným príkladom.

Úskalia manažmentu polymorbídneho pacienta v ambulantnej praxi

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho
Rubrika: Očami lekára

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Denná medicínska prax nás presviedča, že pacientov, ktorí trpia iba na jednu chronickú chorobu, je stále menej. Naopak, pribúda pacientov, ktorí trpia dvomi-tromi či viacerými chorobami a počet takýchto pacientov v každej ambulancii stúpa s ich vekom. Cieľom článku je poukázať na úskalia diagnostiky a liečby týchto pacientov a legislatívne požiadavky, ktoré by sa pri manažmente týchto pacientov mali dodržiavať. Keďže väčšinou podliehajú dispenzarizácii, v článku je priestor aj pre niektoré novinky v tejto oblasti. Ide o voľné pokračovanie článku „Chyby a omyly v manažmente gastroenterologického pacienta“ z predošlého čísla časopisu.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť