VECNÝ POJEM: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Predpisovanie liekov sestrou

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V súčasnom období sa v lekárskej oblasti často možno stretnúť so situáciou, kedy zdravotné sestry vydávajú chronickým pacientom, ktorým sa pravidelne niekoľko rokov predpisujú tie isté lieky, lekárske predpisy samostatne bez vyšetrenia pacienta lekárom, niekedy dokonca, bez fyzickej prítomnosti lekára. Na základe skúseností pacientov možno konštatovať, že najčastejšie k tejto situácii dochádza v súvislosti so všeobecnými lekármi.

Ochrana lekára pred nepravdivým osočovaním a ohováraním

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Stal som sa „terčom“ nepravdivého osočovania a ohovárania pacienta pred inými lekármi a aj pacientmi. Dá sa takémuto ataku vôbec brániť? Ak áno, akým spôsobom?

Spätné vymáhanie platieb zdravotnou poisťovňou za akceptované výkony

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Má zdravotná poisťovňa právo vymáhať späť platby za výkony, ktoré boli vykázané približne pred rokom, prešli kontrolou u ich revíznych le­károv, následne bol vystavený opravný doklad na nimi požadovanú sumu a faktúry boli uznané za vecne správne?

Ordinačné hodiny – ich rozsah a špecifikácia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Som prevádzkovateľom zubnej ambulancie – neštátneho zdravotníckeho zariadenia a potrebujem  informácie ohľadom ordinačných hodín, konkrétne čo by mali obsahovať. Sú ordinačné hodiny časovo limitované, je presný počet hodín v týždni? Môžu sa špecifikovať na zdravotnú starostlivosť, administratívnu, prípadne hygienickú fázu? Mám s tým trochu problém, nakoľko som aj na materskej dovolenke, mám skrátenú pracovnú dobu a chcem, aby to bolo aj právne v poriadku.

Administratívny pracovník ako zapisovateľ v ambulancii

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Existuje taká možnosť, aby pri vyšetrení pacientky bola prítomná administratívna zamestnankyňa našej spoločnosti (nie zdravotnícky pracovník) – ako zapisovateľka, ktorej by som diktoval nález a odporučenie? Táto by informácie zaznamenávala do PC a zdravotnej dokumentácie pacientky, bola by poučená o ochrane osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a smerníc našej ambulancie.

Vzorky liekov pre zdravotnícke zariadenia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Niektorí reprezentanti farmaceutických firiem do nado­bud­nutia účinnosti zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) a zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle etického kódexu poskytovali bezplatne zdravotníckemu zariadeniu (oddelenie, ambulancia) vzorky humánnych liekov pre klinické použitie. Nadobudnutím účinnosti vyššie citovaných zákonov dňom 1. 12. 2011 nie je v praxi jednoznačný výklad reprezentantov farmaceutických firiem ohľadom darovania vzoriek liekov pre zdravotnícke zariadenia. Sú názory, že možno darovať vzorky liekov ako doteraz (bezplatne), až po názor absolútneho zákazu darovania humánnych liekov. Niektoré farmaceutické firmy uvedený problém riešia formou darovacích zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľom zdravotníckych služieb a príslušnou farmaceutickou firmou.

Ordinačné hodiny lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ordinačné hodiny pediatra sú denne od 7.30 h do 12.00 h, od 13.00 h do 14.30 h má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13.00 h do 15.30 h vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Vzdelanie zdravotnej sestry

Dátum:
Autor: PhDr. Slavomíra Pavlíková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Som praktický lekár pre dospelých a zdravotná sestra v mojej ambulancii na jar odchádza do dôchodku a chcem prijať novú. Aké vzdelanie sa vyžaduje od sestry praktického lekára pre dospelých?

Elektronická zdravotná dokumentácia

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11-12/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie aj elektronickú zdravotnú dokumentáciu pacienta, musí túto dotyčný lekár vymazať, prípadne ako má s ňou naložiť?

Postup pri vymáhaní pohľadávky od pacienta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pacientka bola objednaná na preventívnu prehliadku, na ktorú sa dostavila. Stomatológ vykonal pacientke aj dentálnu hygienu, s ktorou súhlasila. Po uskutočnení uvedených výkonov pacientka odmietla zaplatiť s tým, že nemá peniaze ani platobnú kartu. Odmietla podpísať informovaný súhlas, doklad o zaplatení, potvrdenie o tom, že jej tieto výkony boli robené. Jednoducho akýkoľvek záznam, ktorý by potvrdzoval jej návštevu ambulancie a takisto odmietla nechať nejaký doklad do doby, pokiaľ vyrovná svoj dlh. V konečnom dôsledku pacientka vyslovene „ utiekla“ z ambulancie bez zaplatenia a vyriešenia danej situácie.

Aktuálne vydanie

3/2015

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2015
Ročnik 2015

Zobraziť