VECNÝ POJEM: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Ochrana súkromia zamestnancov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Som zamestnancom súkromného zdravotníckeho zariadenia, ktorého majiteľ, a súčasne riaditeľ pracuje priamo v budove, v ktorej sa poskytuje liečebno-preventívna starostlivosť. Pracujem v ambulancii, ktorá je vybavená príslušným medicínskym zariadením a medicínskymi prístrojmi. V ambulancii mám písací stôl so zásuvkami a domnieval som sa, že si do nich môžem ukladať svoje osobné veci. Je prípustné, aby majiteľ po mojom odchode z práce kontroloval obsah zásuviek, fotil ich a prezentoval personálu? V zásuvkách boli len osobné veci. Dôvodom prezentácie mal byť neporiadok, ktorý je v zásuvke. Aj keď je písací stôl majetkom riaditeľa a majiteľa – odhliadnuc od etického aspektu – má na takého jednanie právo?

Predaj výživových doplnkov

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Som konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzkujem internú ambulanciu, v rámci toho mám živnostenský list v rozsahu základnej živnosti. Môžem predávať výživové doplnky dodávané panamskou spoločnosťou, ktoré majú certifikát v EÚ - konkrétne v Českej republike?

Predpisovanie liekov sestrou

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V súčasnom období sa v lekárskej oblasti často možno stretnúť so situáciou, kedy zdravotné sestry vydávajú chronickým pacientom, ktorým sa pravidelne niekoľko rokov predpisujú tie isté lieky, lekárske predpisy samostatne bez vyšetrenia pacienta lekárom, niekedy dokonca, bez fyzickej prítomnosti lekára. Na základe skúseností pacientov možno konštatovať, že najčastejšie k tejto situácii dochádza v súvislosti so všeobecnými lekármi.

Ochrana lekára pred nepravdivým osočovaním a ohováraním

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Stal som sa „terčom“ nepravdivého osočovania a ohovárania pacienta pred inými lekármi a aj pacientmi. Dá sa takémuto ataku vôbec brániť? Ak áno, akým spôsobom?

Spätné vymáhanie platieb zdravotnou poisťovňou za akceptované výkony

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Má zdravotná poisťovňa právo vymáhať späť platby za výkony, ktoré boli vykázané približne pred rokom, prešli kontrolou u ich revíznych le­károv, následne bol vystavený opravný doklad na nimi požadovanú sumu a faktúry boli uznané za vecne správne?

Ordinačné hodiny – ich rozsah a špecifikácia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Som prevádzkovateľom zubnej ambulancie – neštátneho zdravotníckeho zariadenia a potrebujem  informácie ohľadom ordinačných hodín, konkrétne čo by mali obsahovať. Sú ordinačné hodiny časovo limitované, je presný počet hodín v týždni? Môžu sa špecifikovať na zdravotnú starostlivosť, administratívnu, prípadne hygienickú fázu? Mám s tým trochu problém, nakoľko som aj na materskej dovolenke, mám skrátenú pracovnú dobu a chcem, aby to bolo aj právne v poriadku.

Administratívny pracovník ako zapisovateľ v ambulancii

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Existuje taká možnosť, aby pri vyšetrení pacientky bola prítomná administratívna zamestnankyňa našej spoločnosti (nie zdravotnícky pracovník) – ako zapisovateľka, ktorej by som diktoval nález a odporučenie? Táto by informácie zaznamenávala do PC a zdravotnej dokumentácie pacientky, bola by poučená o ochrane osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a smerníc našej ambulancie.

Vzorky liekov pre zdravotnícke zariadenia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Niektorí reprezentanti farmaceutických firiem do nado­bud­nutia účinnosti zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) a zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle etického kódexu poskytovali bezplatne zdravotníckemu zariadeniu (oddelenie, ambulancia) vzorky humánnych liekov pre klinické použitie. Nadobudnutím účinnosti vyššie citovaných zákonov dňom 1. 12. 2011 nie je v praxi jednoznačný výklad reprezentantov farmaceutických firiem ohľadom darovania vzoriek liekov pre zdravotnícke zariadenia. Sú názory, že možno darovať vzorky liekov ako doteraz (bezplatne), až po názor absolútneho zákazu darovania humánnych liekov. Niektoré farmaceutické firmy uvedený problém riešia formou darovacích zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľom zdravotníckych služieb a príslušnou farmaceutickou firmou.

Ordinačné hodiny lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Ordinačné hodiny pediatra sú denne od 7.30 h do 12.00 h, od 13.00 h do 14.30 h má v utorok a v stredu poradňu pre kojencov. Ostatné dni od 13.00 h do 15.30 h vykonáva návštevnú službu, zúčastňuje sa na školeniach, alebo rieši administratívne záležitosti súvisiace s jeho povolaním.

Vzdelanie zdravotnej sestry

Dátum:
Autor: PhDr. Slavomíra Pavlíková
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Som praktický lekár pre dospelých a zdravotná sestra v mojej ambulancii na jar odchádza do dôchodku a chcem prijať novú. Aké vzdelanie sa vyžaduje od sestry praktického lekára pre dospelých?

Aktuálne vydanie

7-8/2016

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2016
Ročnik 2016

Zobraziť