Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, v znení neskorších predpisov

Kategória: Zdravotné poistenie


...

zobraziť


xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxduje podanie liečiva v terapeutickom cykle, štandar...

zobraziť


xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxznamu liekov, ktoré majú a) rovnaké liečivo alebo kombináci...

zobraziť


xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxeku v príslušnej referenčnej skupine. (2) Podľa meto...

zobraziť


xxxxxxx xx xxxxxxxxx...

zobraziť


xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxy V sa určuje úhrada za štandardnú dávku liečiva, ak...

zobraziť


xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxií: a) postavenie referenčnej skupiny v terapii ...

zobraziť


xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 1. novembrom 2009....

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty