Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, v znení neskorších predpisov

Kategória: Zdravotné poistenie

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty