Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, v znení neskorších predpisov

zrušené Kategória: Zdravotné poistenie


...

zobraziť

§
1

Štandardná dávka liečiva (1) Štandardná dávka liečiva sa určuje ako priemerná denná terapeutická dávka. Ak charakter indikácie liečiva vyžaduje podanie liečiva v terapeutickom cykle, štandar...

zobraziť

§
2

Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (1) Referenčná skupina je skupina všetkých liekov zaradených do zoznamu liekov, ktoré majú a) rovnaké liečivo alebo kombináci...

zobraziť

§
3

Úhrada podľa metodiky A (1) Pri určovaní úhrady podľa metodiky A je maximálna výška úhrady za štandardnú dávku liečiva 100% z najlacnejšieho lieku v príslušnej referenčnej skupine. (2) Podľa meto...

zobraziť

§
4

Zrušený od 1.11.2009...

zobraziť

§
5

Úhrada podľa metodiky V (1) Pri určovaní úhrady podľa metodiky V je maximálna výška úhrady za štandardnú dávku liečiva 100%. (2) Podľa metodiky V sa určuje úhrada za štandardnú dávku liečiva, ak...

zobraziť

§
6

Úhrada podľa metodiky I a S (1) Pri určovaní úhrady podľa metodiky I a S sa určuje terapeutická hodnota referenčnej skupiny podľa týchto kritérií: a) postavenie referenčnej skupiny v terapii ...

zobraziť

§
7

Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Vyhláška č. 446/2005 Z.z. nadobudla účinnosť 15. októbrom 2005. Vyhláška č. 419/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 1. novembrom 2009....

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty