Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Kategória: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Táto vyhláška ustanovuje rozsah praxe a) zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej službe 1) v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchr...

zobraziť

§
2

Rozsah praxe lekára v záchrannej zdravotnej službe (1) Lekár ambulancie záchrannej zdravotnej služby 2) okrem lekára podľa odseku 2 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchr...

zobraziť

§
3

Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe (1) Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej z...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty