Právne predpisy: Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrana nefajčiarov