Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Náhrada škody


Rozporovanie znaleckého posudku odbornými názormi svedkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Najzákladnejšou, ako aj najdôležitejšou úlohou zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k pacientovi, je postupovať lege artis. V súčasnosti nie sú ojedinelé súdne spory pacienta v postavení poškodeného a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. ...

Medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov

Ústrednou témou tohto článku sú medicínske omyly zdravotníckych pracovníkov, ich klasifikácia nielen z hľadiska druhu omylu, ale aj z pohľadu osôb, ktoré ho zapríčinia. Je potrebné na úvod podotknúť, že pričinenie zdravotníckeho personálu na medic...

„Zabudnuté“ pomôcky v tele pacienta po operačnom zákroku

Týmto článkom by som chcela upriamiť pozornosť najmä zdravotníckych pracovníkov, ale aj širokej verejnosti na problematiku „zabudnutých“ operačných pomôcok, resp. objektov, ktoré zostali v tele pacienta po operačnom zákroku. Podľa môjho názoru je ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály