Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Pohľadávka


Postup pri vymáhaní pohľadávky od pacienta

Pacientka bola objednaná na preventívnu prehliadku, na ktorú sa dostavila. Stomatológ vykonal pacientke aj dentálnu hygienu, s ktorou súhlasila. Po uskutočnení uvedených výkonov pacientka odmietla zaplatiť s tým, že nemá peniaze ani platobnú kartu...

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačn...

Upomínacie konanie voči dlžníkom

V príspevku sa zaoberám zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“), ktorý bol prijatý z dôvodu veľkého množstva podaných návrhov na vydanie platobných rozkazov v rámci cele...

Novela zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení

Národná rada SR schválila dňa 29. novembra 2018 novelu (zákon č. 351/2018 Z. z.), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály