Inzercia

Formáty inzercie

Ceny inzercie:

1/1   2. a 3. strana obálky, na spád 698 €
1/2   2. a 3. strana obálky 399 €
1/1   4. strana obálky, na spád 830 €
1/1   textová strana PR 598 €
1/2   textová strana PR 300 €
Vkladaná inzercia 0,25 € / 1 ks


Ceny sú uvedené bez 20 % DPH. Pri dlhodobej spolupráci, resp. pri opakovanej inzercii vystupujú do popredia zaujímavé zľavy. Tie potom vychádzajú z konkrétnych požiadaviek klienta a vzájomnej dohody.

Distribúcia – časopis je distribuovaný len predplatiteľom, čo zaručuje priame oslovenie cieľovej skupiny.

Cieľová skupina -  lekári a zdravotné sestry ambulantných zariadení, zdravotnícky pracovníci v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach, zamestnanci štátnych a verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravotníctvom, predstavitelia akademickej obce a iní odborníci z tejto oblasti.

ročník:           štvrtý
periodicita:     mesačník
formát:           A4
počet strán:    24

Kontakt

telefón: 02 / 58 10 20 12
e-mail: marketing@wolterskluwer.sk
vydavateľstvo: Wolters Kluwer SR s. r. o.
web: www.wolterskluwer.sk

 

Technické parametre

Podklady na inzerciu prijímame vo všetkých bežne používaných formátoch na platforme PC, na médiách CD, ZIP, (raster 300 dpi) a na filmoch CMYK (raster 150 lpi, c-15, m-75, y-0, k-45). Pri inzercii na spád sú nutné minimálne 5 mm na orez.

Informácie o časopise Právo a manažment v zdravotníctve >>