Partnerské stránky

Advokátska kancelária h&h PARTNERS

Advokátska kancelária h&h PARTNERS je stredne veľkou kanceláriou so sídlom v Košiciach na Mäsiarskej ulici č. 6. Hlavným odborným zameraním kancelárie je Medicínske Právo, ktorému sa členovia kancelárie venujú nielen na praktickej úrovni (právne zastupovanie poskytovateľov zdr. starostlivosti a pacientov), ale dlhodobo aj na úrovni akademickej a vedeckej.

www.hhpartners.eu