AUTOR: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Konkurencia medzi lekármi? Neetické a nekalé získavanie pacientov

Dátum:
Autor: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Jeden starší kolega mi pri istej príležitosti pripomenul staré latinské príslovie „Medicus medici lupus. – Lekár je lekárovi vlkom.“ Iný výrok sa pripisuje Napoleonovi Bonapartemu: „Priatelia vám odpustia všetko, okrem vášho úspechu.“

Diskusia k aktuálnym otázkam práva, etiky a kazuistikám v zdravotníctve

Dátum:
Autor: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V reprezentačných priestoroch Kongresového centra Technopol v Bratislave sa dňa 4. novembra 2010 uskutočnila diskusná odborná konferencia z oblasti medicínskeho práva a etiky. Podujatie sa konalo pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR.

Zdravotnícka profesionalita a kolegialita

Dátum:
Autor: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Práca s pacientom v zdravotníctve predstavuje významnú oblasť činností človeka, dotýka sa zásadných, kľúčových hodnôt jeho existencie a šťastného, naplneného spôsobu života. Napĺňa (a v negatívnom prípade ohrozuje) toľko „všeobecne uznávaných spoločensky významných individuálnych záujmov“ (ľudských práv), že charakter tejto práce, jej mravný (etický) kontext a smerovanie spĺňajú v plnom rozsahu obsah pojmu profesia – povolanie.

Bioetika a právo v súčasnej medicíne a zdravotníctve

Dátum:
Autor: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5-6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Medicína a zdravotníctvo v každej krajine pôsobia v určitom právnom a etickom priestore, ktorý je spoločný pre všetky medicínske a zdravotnícke odbory, ako aj pre celý systém zdravotníctva na území daného štátu. Práca lekára, či iného zdravotníckeho pracovníka v ktorejkoľvek špecializácii alebo odbore sa riadi právnymi a etickými pravidlami, ktoré platia rovnako pre všetky medicínske alebo zdravotnícke odbory a fungovanie konkrétneho zdravotníckeho systému.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť