RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ktorým osobám môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydať zdravotnú dokumentáciu?

Pracovná pohotovosť

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska sa započítava do limitu 100 hodín v kalendárnom roku (§ 96 ods. 7 Zákonníka práce). Je možné v pracovnej zmluve dohodnúť so zdravotnou sestrou pracovnú pohotovosť mimo pracoviska nad rámec 100 hodín?

Daň z príjmov a príspevková organizácia

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia – zdravotnícke zariadenie. Naša hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepodlieha dani z príjmov. Od úradu práce dostávame príspevok na mzdu zamestnanca v chránenej dielni. Platí aj pre nás povinnosť zdaniť tento príspevok daňou z príjmov právnických osôb?

Vedenie zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu, a v akom rozsahu?

Poplatky za služby v zdravotníctve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Naše poliklinické pracovisko nepatrí k tým, ktoré by požadovalo platby od pacientov za zdravotnú starostlivosť a v tomto ohľade sa nás novela zákona č. 577/2004 Z. z. až tak nedotkla. Problém ale vystúpil v rámci prakticky jediných bežných platieb uhrádzaných našimi pacientmi – ide o služby, ktoré so zdravotnou starostlivosťou nesúvisia a predstavujú len doplnkovú službu, konkrétne:

  1. Platba za odoslanie výsledku vyšetrenia poštou, ak si pacient nechce pre výsledok prísť sám (pacient dostane na výber – príde si pre výsledok osobne, alebo ak mu to nevyhovuje, zaplatí poplatok, ktorý je sumou nákladov na odoslanie pošty).
  2. Platba za návleky (50 centov), resp. jednorazový uterák (1 €) na rehabilitačnom pracovisku, ak pacient, ktorý je vždy rehabilitačným pracovníkom upozornený, že si má na výkon doniesť prezuvky a uterák, si jednu, resp. obe veci neprinesie.
  3. Platba za napálenie kópie CD nosiča (2 €) RTG vyšetrenia, ak pacient originálne CD priložené k nálezu stratil.

Chceli by sme vedieť či naozaj nemáme právo vyberať za tieto uvedené položky, keď:

  1. Novela zákona a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú iba cenníku a zoznamu zdravotných výkonov a služieb súvisiacich so zdravotným výkonom a nedotýka sa služieb, ktoré nie sú zdravotným výkonom, ani so zdravotným výkonom nesúvisia.
  2. Naša firma má podľa zápisu v obchodnom registri, okrem prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, povolenú aj „kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi“, ako aj „sprostredkovanie obchodu a služieb“,
  3. Odosielanie výsledku poštou, návleky aj CD na naše náklady by boli vlastne darom pre pacienta.

Úhrada poplatku za licenciu pre lekára

Dátum:
Autor: Ing. Dana Žňavová

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) chce získať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aby získala toto povolenie, potrebuje odborného zástupcu – lekára s licenciou typu C. Licenciu vydáva Slovenská lekárska komora (ďalej len „SLK“). Preto spoločnosť uhradila za lekára, ktorý je jej spoločníkom, konateľom, ako aj zamestnancom, ale nemá licenciu, členský príspevok do SLK. Považuje sa úhrada tohto príspevku zo strany spoločnosti za zamestnanecký benefit lekára, ktorý sa klasifikuje ako nepeňažný príjem?

Lekár a daň vyberaná zrážkou

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Som lekár a majiteľ webovej stránky, na ktorej, na základe zmluvy, poskytujem reklamné a marketingové služby aj na voľnopredajné prípravky (napr. výživové doplnky). Je farmaceutická firma, ktorá tieto produkty distribuuje, povinná zraziť z mojej faktúry zrážkovú daň? Ak áno, aké sú na to legislatívne dôvody?

Postup lekára pri svedectve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ako má postupovať lekár, ktorý je predvolaný ako svedok na políciu a súd? V prvom prípade išlo o marenie výkonu úradného rozhodnutia a v druhom prípade zmena ambulantnej liečby na ústavnú liečbu (lekár – svedok).

Reklama na zdravotnícke zariadenie

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké možnosti reklamy má všeobecný lekár?

Reklamácia v ambulancii

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké sú možnosti reklamácie poskytnutej zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára?