RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Lekár a daň vyberaná zrážkou

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Som lekár a majiteľ webovej stránky, na ktorej, na základe zmluvy, poskytujem reklamné a marketingové služby aj na voľnopredajné prípravky (napr. výživové doplnky). Je farmaceutická firma, ktorá tieto produkty distribuuje, povinná zraziť z mojej faktúry zrážkovú daň? Ak áno, aké sú na to legislatívne dôvody?

Postup lekára pri svedectve

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Ako má postupovať lekár, ktorý je predvolaný ako svedok na políciu a súd? V prvom prípade išlo o marenie výkonu úradného rozhodnutia a v druhom prípade zmena ambulantnej liečby na ústavnú liečbu (lekár – svedok).

Reklama na zdravotnícke zariadenie

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké možnosti reklamy má všeobecný lekár?

Reklamácia v ambulancii

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aké sú možnosti reklamácie poskytnutej zdravotnej starostlivosti u všeobecného lekára?

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedodržiavania liečebných pokynov pacientom

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Pacient opakovane nedodržiava liečebný režim na PN, nechodí na pravidelné kontroly PN, ktoré sú určené jeho ošetrujúcim lekárom napriek opakovanému upozorneniu. Lekár ho upozornil, že ak sa to bude opakovať, ukončí mu registráciu a bude si musieť hľadať iného lekára. Nejde o pacienta, ktorý patrí do zdravotného obvodu lekára. Môže lekár v takomto prípade ukončiť „registráciu“ pacienta? Musí to zdôvodniť?

Odborný zástupca v ambulancii (s. r. o.)

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aký pracovný pomer (resp. dohodu o pracovnej činnosti, o vykonaní práce) musí mať odborný garant v ambulancii (s. r. o.), plný alebo môže byť aj skrátený?

Zamestnanie druhého lekára

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Zoláková

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Môže lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba, zamestnať druhého lekára?

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa odporúčaní v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronickou formou. V tomto usmernení sa uvádza, že pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti špecifikovaným poistencom – poisteným v zahraničí (EÚ), je potrebné zaslať aj kópiu lekárskej správy alebo záznamu z ošetrenia – ako prílohu elektronickej faktúry. Je možné takouto formou zaslať, a teda sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta (občan SR, pracujúci a poistený v zahraničí) zdravotnej poisťovni? Konkrétne pracovníkovi zdravotnej poisťovne, ktorý spracováva výkony, ale nie je revízny lekár, ani revízna sestra, ani revízny farmaceut a nemá žiadne poverenie na výkon kontroly? Nie je mi ani celkom jasné, či každomesačné spracovávanie výkazov (kódov výkonov a ich bodových hodnôt, správne priradenie diagnóz ku kódu odbornosti) je kontrola zo strany zdravotnej poisťovne v zmysle zákona. Pravdou ale je, že zdravotná poisťovňa koná na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je toto usmernenie v súlade so zákonom?

Spoločnosť s ručením obmedzeným a očná ambulancia

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Pred niekoľkými mesiacmi sme s mojou mamou založili spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej vlastníkmi a konateľmi sme len my dve, moja mama je uvedená ako odborný garant. Vlastníme ambulanciu, spolu s priestormi, kde moja mama, atestovaný očný lekár, prevádzkuje ambulantnú starostlivosť zazmluvnenú poisťovňami. Ja pracujem ako sekundárny lekár v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia v nemocnici. Keďže mám túto možnosť, rada by som vo voľnom čase pracovala u nás v ambulancii, t. j. napríklad od 16:00 do 18:00, po skončení mojej pracovnej doby. Keďže chcem, aby všetko, čo mám s firmou v pláne, prebiehalo korektne po legislatívnej stránke, chcela by som vedieť odpovede na nasledovné otázky:

  1. Je možné, aby som pracovala u nás v ambulancii, aj keď nie som zatiaľ atestovaný lekár, osamote, bez mamy, keď ona je odborný garant s.r.o.? Stačí, aby bola nejakým spôsobom na telefonickej príslužbe? Pečiatku by som používala firemnú.
  2. Ak by bol možný bod č. 1, keďže moja mama má jasne definované ordinačné hodiny a ja by som tam bola napr. od 16:00 do 18:00, je možné, aby sa platil poplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín, prípadne, by si pacient mimo ordinačných hodín hradil celé vyšetrenie sám? Viem, že za objednanie sa v rámci ordinačných hodín je možné pýtať cca 10 eur, je aj pri tomto poplatku stanovená maximálna výška? Pýtam sa na poplatok preto, že pokiaľ som dobre informovaná, nie je možné, aby pacient platil za výkony, ktoré hradí zdravotná poisťovňa, ak s ňou máme zmluvu, teda tento poplatok by mohol výrazne finančne pomôcť. A je možné vlastne ordinovať mimo ordinačných hodín?

Odstúpenie poistného kmeňa a odkúpenie spoločnosti s ručením obmedzeným prevádzkujúcej ambulanciu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Môžete vysvetliť postup procesu, keď dochádza k odstúpeniu poistného kmeňa a odkúpenia spoločnosti s ručením obmedzeným prevádzkujúcej ambulanciu? Je nevyhnutné najprv odkúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným, urobiť v nej zmeny, následne žiadať príslušný vyšší územný celok o súhlas s prevádzkovaním, ako aj uzavrieť zmluvy s jednotlivými poisťovňami? Alebo odkúpením s.r.o. získame automaticky všetky náležitosti?