RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Vyberanie poplatku za vypísanie žiadosti o kúpeľnú liečbu pacienta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Je v súlade so zákonom, ak lekár vyberá poplatok za vypísanie žiadosti o kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta? Na druhej strane, ak lekár sám navrhne pacientovi kúpele, poplatok sa nesmie vyberať?

Preskripcia liekov – počet balení predpisovaného lieku

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach som ako predpisujúca lekárka povinná predpisovať liek maximálne na tri mesiace. Ako mám postupovať, ak potrebujem predpísať pacientovi liek s dávkovaním jedna tableta denne a najmenšie balenie lieku obsahuje sto kusov tabliet, teda viac ako na tri mesiace? Čo v prípade, keď mu liek predpisujem prvýkrát, vtedy nesmiem predpisovať liek na dlhšie obdobie ako jeden mesiac?

Oprava údajov na recepte pri výdaji humánneho lieku

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ktoré údaje môže lekárnik na recepte opravovať? Nezdá sa mi humánne, najmä starších ľudí posielať späť k lekárovi kvôli formálnym chybám.

Výsledky garantovaného autodidaktického testu

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Výsledky garantovaného autodidaktického testu č. 1/2013 uverejneného v časopise Právo a manažment v zdravotníctve č. 6/2013.

Zdravotná dokumentácia pri utajených pôrodoch

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa zákona nemá možnosť revízny lekár zdravotnej poisťovne pri utajenom pôrode nahliadnuť do dokumentácie. Má sa to chápať tak, že zdravotné poisťovne, ktoré budú takýto pôrod uhrádzať poskytovateľovi, nebudú mať možnosť vykonať kontrolu takto poskytnutej zdravotnej starostlivosti? Ako sa bude môcť sledovať takýto utajený pôrod, kto skontroluje, či nedochádza k neoprávnene vykazovanej zdravotnej starostlivosti?

MHA – magister administrácie v zdravotníctve

Dátum:
Autor: Mgr. Jaroslav Nižňanský

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V súčasnosti je povinnosťou riadiacich pracovníkov v zdravotníctve doplniť si vzdelanie buď štúdiom MPH alebo MHA, a to do 31. 12. 2015. Momentálne v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. nie je MHA zaradené. Je plánovaná novelizácia predmetného nariadenia?

Odborný zástupca

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže byť ten istý odborný zástupca aj vo viacerých ambulanciách, ak ambulancie patria jednému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti? Odborným zástupcom môže byť lekár aj v desiatich ambulanciách?

Pacient nespolupracujúci so zdravotníckym pracovníkom

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ako postupovať v prípade, ak pacient, ktorý prišiel iba na preventívnu prehliadku s laboratórnymi výsledkami, následne však nepríde pre hotový nález, nedvíha telefón a nie je ho možné kontaktovať, prípadne si vedome nechce prevziať nález a zatajuje sa? Ak je nález vážny a je nutné ho liečiť, akú ma lekár ďalšiu povinnosť, koho by mal kontaktovať, prípadne, aký je ďalší správny postup?

Spracovanie osobných údajov

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Je nutné v rámci ochrany osobných údajov vyžadovať súhlas pacienta na spracovanie jeho údajov v databáze nemocničného informačného systému? Z povahy práce poskytovateľa zdravotnej starostlivosti to vraj nevyplýva, ale poskytujeme predsa údaje poisťovniam ako tretej osobe a viacero životných poisťovní vyžaduje vypracovanie a odosielanie nálezov pre plnenie poistení s tým, že im vraj klient dal splnomocnenie, no my sme ho nikdy nevideli a pod.

Podanie infúznej liečby zdravotnou sestrou

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže zdravotná sestra v ambulancii podať infúznu liečbu aj bez prítomnosti lekára? Za akých podmienok?