RUBRIKA: Názory

zoradiť výsledky podľa:

Mlčať je zlato. Platí to aj pre zdravotníckych pracovníkov?

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Stalo sa už pomaly „dobrým“ zvykom, že médiá prinášajú v balíkoch svojho spravodajstva rôzne informácie o dopravných nehodách či spáchaných trestných činov, ktoré sú nezriedka násilného charakteru. Diskusia o tom, či je takýto druh spravodajstva výsledkom požiadaviek diváka alebo snahou médií šokovať, a tým aj zaujať za každú cenu, má svoj priestor skôr v iných odborných periodikách.

Úhrada zdravotnej starostlivosti u poistenca, ktorý nepodal prihlášku do zdravotnej poisťovne

Dátum:
Autor: (DAU)

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Kto uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť u pacienta, ktorý včas nepodá prihlášku do zdravotnej poisťovne?

Právo na prístup k zdravotníckym službám a právo pacienta na rešpektovanie jeho času

Dátum:
Autor: JUDr. Katarína Belešová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Snaha o vyhrocovanie krízových situácií, najmä v zdravotníctve, polarizuje spoločnosť. Je práve prebiehajúca kríza ekonomická alebo aj sociálna a morálna? Možno sa zdá, že problém by mohol byť v legislatíve a v chýbajúcich finančných zdrojoch. Legislatíva upravuje všetko podstatné, čo má priniesť verejné zdravie. Nie je však ochota tieto princípy dodržiavať. Médiá, ale aj vlastné skúsenosti, zaznamenávajú jeden veľmi negatívny faktor v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a tým je dlhý čakací čas na jej poskytnutie.

Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci – replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Príspevok je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“), ktorý nedávno vyhlásil, že právne predpisy upravujúce povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej aj „LSPP“) sú v súlade s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Cieľom je, bližšie sa zamerať na dôvody – argumenty, ktorými Ústavný súd obhajoval tento názor a podrobiť ich kritickej analýze za účelom zistenia, či sú argumentačne a metodologicky udržateľné.

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. európskej úrovni.

Neprípustnosť inštitútu obnovy konania – vydanie povolenia

Dátum:
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Pred časom sa v médiách vyskytla správa, že Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministrstvo zdravotníctva“) sa snaží prerozdeliť licencie (povolenia) na prevádzkovanie šiestich ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) bez vyhlásenia nového výberového konania. Učiní tak na základe povolenej obnovy konania – vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS.

Migrácia zdravotníkov, história uznávania kvalifikácií, a modernizácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES

Dátum:
Autor: Mgr. Marián Nagy

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Žiaľ je pravdou, že Európska únia, tak ako ju poznáme a vnímame, v súčasnosti akosi stráca na svojej exkluzivite minulých desaťročí. Je to výsledkom nielen ekonomických turbulencií posledných rokov a najmä mesiacov, ale domnievam sa, že aj postupnou stratou puncu hospodárskeho zoskupenia najvyspelejších štátov Európy. Podľa môjho názoru postupne devalvovala samu seba. Ako a prečo je ťažké jednoznačne zadefinovať, avšak si uvedomujem, že v osemdesiatych rokoch minulého storočia, čo teda nie je až tak dávno, bola tvrdou súčasťou bipolárneho rozdelenia sveta ale najmä Európy.