RUBRIKA: Očami lekára

zoradiť výsledky podľa:

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto čísle prinášame druhú časť rozhovoru s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom Vivodom, MpH., o problémoch, s ktorými sa potýkajú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku.

Sú sociálne služby na Slovensku skutočne sociálne? (I.)

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Sociálne služby na Slovensku roky zápasia s problémami. Napriek viaczdrojovému financovaniu poskytovatelia sociálnych služieb roky bijú na poplach. Najmä preto, že na poskytovanie skutočne kvalitných sociálnych služieb im nepostačujú pridelené finančné prostriedky. Zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním v zariadeniach sociálnych služieb sú nedostatočne finančne motivovaní, čo sa naplno prejavilo po prijatí zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Napriek tomu, že tento zákon bol v októbri 2013 ústavným súdom vyhlásený za protiústavný, a teda v súčasnosti je neplatný, počas obdobia jeho platnosti vyplávali na povrch problémy s platmi sestier aj v zariadeniach sociálnych služieb. Na nedostatočné financovanie sestier v zariadeniach sociálnych služieb opakovane poukazovali už v minulosti kompetentné orgány sestier, avšak bezvýsledne. Od 1. januára 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Je to jeho piata novela a hoci ešte ani poriadne nezačala platiť, už sa uvažuje nad šiestou novelou. Ako vidno, problémov v tejto oblasti je na Slovensku viac ako dosť. Na túto tému sme sa porozprávali s riaditeľom Nemocnice Modra n. o. MUDr. Jurajom VIVODOM, MPH. V tomto čísle prinášame prvú časť rozhovoru.

Čo čaká a čo by mohlo čakať slovenské zdravotníctvo v roku 2014

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Realizácia v minulom roku prijatých zákonov, týkajúcich sa zdravotníctva, môže v praxi naraziť na problémy, a to nielen pre nedostatočnú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ktorej sa tiež týkajú. Hlavným cieľom prípravy nových zákonných noriem, resp. novelizácie v súčasnosti platnej legislatívy, by malo byť zlepšenie fungovania zdravotníctva. Či tomu tak skutočne bude, ukáže až ich praktická realizácia.

Poplatky v zdravotníctve stále čakajú na systémové riešenie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V novodobej histórii boli poplatky do slovenského zdravotníctva po prvýkrát zavedené v januári 2006. Odvtedy sa zákony zaoberajúce sa poplatkami v zdravotníctve síce niekoľkokrát novelizovali, ale ich znenia nie sú natoľko presné, aby bolo odbornej aj laickej verejnosti jasné, kedy, koľko a za čo je potrebné v zdravotníctve platiť.

Kde nájsť peniaze na platy zdravotníkov?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Otázka platov v slovenskom zdravotníctve rezonuje už roky. Do povedomia verejnosti sa však dostala až po hromadných výpovediach lekárov a petícii sestier a pôrodných asistentiek. Prečo peniaze, a to nielen na platy zdravotníkov, chýbajú a či sa situácia nedala riešiť inak, sa pokúsim analyzovať v tomto článku.

Praktické problémy ochrany osobných údajov a mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti sú dve povinnosti zdravotníckych pracovníkov, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Nakoľko v tomto roku bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v slovenských zdravotníckych zariadeniach stále nie je na zákonom požadovanej úrovni, nebude na škodu tieto povinnosti a z ich porušenia vyplývajúce konzekvencie pripomenúť všetkým, ktorých sa týkajú.

Rodinné lekárstvo na Slovensku – áno či nie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rodinné lekárstvo sa v krajinách, v ktorých funguje, od nášho súčasného modelu poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti líši tým, že jeden rodinný lekár sa stará o členov celej rodiny, od novorodencov až po seniorov, teda od začiatku života až po jeho ukončenie.

Spolupráca lekára a lekárnika – realita alebo fikcia?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Spolupráca lekára a lekárnika sa na Slovensku často zužuje len do formálnej roviny. Možnosti jej rozšírenia a skvalitnenia však existujú. Na túto tému sme sa porozprávali s prvým viceprezidentom Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrejom Sukeľom.

Vzťahy v zdravotníctve a ich vplyv na manažment zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V systéme zdravotníckych služieb sú vzťahy medzi jednotlivými jeho zložkami minimálne také dôležité, ako vzťahy medzi zdravotníkmi a pacientmi. Od vzťahov medzi zdravotníkmi navzájom, od ich vzťahov s dodávateľmi liekov a zdravotníckej techniky, priamo alebo nepriamo závisí spokojnosť pacienta s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

Informačné technológie v ambulantnej praxi

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rozvoj informačných technológií (ďalej len „IT“) napreduje takým tempom, že sledovať všetky novinky v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o ich uplatnenie v zdravotníctve, dokáže len odborník. Kým veľké zdravotnícke zariadenia majú početné tímy svojich špecialistov na IT, ktorí sa starajú o bezchybný chod všetkých týchto zariadení v danej organizácii, lekár v ambulancii si veľmi často musí poradiť sám.