RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Nové poznatky výskumu únavy lekárov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnom čísle jedného z najprestížnejších lekárskych časopisov Annals of Surgery bola uverejnená zaujímavá americko-španielska štúdia týkajúca sa možnosti sledovať a zmerať únavu lekárov prostredníctvom merania rýchlosti pohybu ich očí. Vedci tak po prvýkrát preukázali, že je možné zaviesť objektívne meranie úrovne únavy lekárov po dlhých pracovných zmenách, ktoré sa v tomto odbore vyskytujú pomerne často.

Potreba radikálnych zmien v britskom zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Nová nezávislá správa, ktorú vyhotovil Royal College of General Practitioners, vyzýva na revolúciu v spôsobe, akým fungujú praktickí lekári a všeobecné lekárstvo ako celok. Správa apeluje na odklon od tradičného modelu malých, relatívne izolovaných ordinácií, smerom k novým spôsobom spolupráce lekárov s pacientmi prostredníctvom užších organizačných väzieb v rôznych združeniach a zväzoch a v tesnejšej spolupráci s ostatnými časťami zdravotnej starostlivosti.

Dôstojná staroba musí byť globálnou prioritou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnej dobe bola odborníkmi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnená séria článkov v lekárskom časopise The Lancet týkajúcich sa starnutia svetovej populácie. Autori seriálu, doktori John Beard, Ties Boerma a Somnath Chatterji varujú, že ak súčasné zdravotné systémy nenájdu efektívnu odpoveď a stratégie na riešenie problémov, ktorým svet čelí vďaka starnutiu svetovej populácie, rastúca záťaž z chronických ochorení bude mať výrazný vplyv na kvalitu života starších ľudí, a tým aj spoločnosti jednotlivých krajín ako celok. Tak, ako sa ľudia na celom svete dožívajú dlhšieho veku, stúpa hladina chronických ochorení, a tým dochádza aj k zníženiu stavu ich duševnej pohody. Vďaka tomu je starnutie pripravené stať sa významným globálnym problémom verejného zdravotníctva.

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: www. udzs-sk.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.

Vplyv lobingu tabakového priemyslu na zdravotnú politiku EÚ

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Brusel, ako sídlo inštitúcií Európskej únie, je v súčasnosti jedným z centier lobingu. Činitelia pracujúci v tejto sfére sú podporovaní rôznymi spoločnosťami, inštitúciami a združeniami, aby presadili do európskych noriem čo najviac im výhodných znení paragrafov. Výsledky lobovania so sebou prinášajú oveľa významnejší posun v politike EÚ, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Dokazujú to aj výsledky štúdie skúmajúcej vplyv lobingu tabakového priemyslu na politiku a z toho vyplývajúce dokumenty Európskej únie.

Nárast „storočných“ – nový problém pre zdravotné systémy?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť a lepšie životné podmienky súčasných generácií so sebou prinášajú pre zdravotné systémy štátov nové, nečakané problémy. Priemerná dĺžka života obyvateľov v rámci Európy neustále narastá. Napríklad na Slovensku narástol priemerný vek dožitia u slovenských mužov v priebehu desiatich rokov v období rokov 2001 až 2011 o 2,1 roka na 71 rokov. Slovenské ženy sa v priemere dožívajú okolo 79 rokov a priemerná dĺžka života sa u žien v tomto období zvýšila o 1,3 roka. S tým však súvisí aj nárast skutočnej dlhovekosti, keď sa v budúcnosti aj v našich končinách vek dožitia stále väčšieho počtu ľudí bude blížiť k sto rokom.

Zredukovaním šiestich rizikových faktorov možno zabrániť miliónom predčasných úmrtí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Keď sa Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 dohodlo na znížení úmrtnosti na štyri najrozšírenejšie chronické ochorenia, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si stanovila svoje ciele na najbližšie obdobie tak, aby dokázala plán splniť a zabrániť množstvu predčasných úmrtí. Výskumný tím profesora Majid Ezzata z Imperial College v Londýne nedávno publikoval v periodiku The Lancet štúdiu, podľa ktorej zníženie šiestich ovplyvniteľných rizikových faktorov na dohodnuté cieľové hodnoty môže zabrániť viac ako 37 miliónov predčasných úmrtí v priebehu najbližších 15 rokov.

Využitie mediálnych udalostí na prevenciu závažných ochorení?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý deň sme zaplavovaní množstvom informácií z rôznych typov médií, či už ide o tie klasické, ako rozhlas, televízia a noviny, alebo tzv. „nové“ médiá, ktoré predstavuje predovšetkým internet a s ním spojené sociálne siete. Nie je prekvapením, že mediálni teoretici hovoria o zahltení informáciami a nutnosťou naučiť sa informácie triediť na užitočné a tie, ktoré pre jedinca nemajú význam. Tým, že žijeme uprostred médií, nie sme schopní väčšinou uniknúť ich vplyvu a trendom, ktoré ovplyvňujú náš život. Jedným z trendov, ktorý je vnímaný značne negatívne, je kult celebrít, verejne známych osobností. Tomuto trendu je veľmi ťažké sa vyhnúť a či už v odbornej, alebo aj laickej verejnosti spôsobuje mnoho vzrušených diskusií o škodlivom vplyve tohto fenoménu. Vedci z americkej Indiana University School of Journalism však ponúkajú aj iný pohľad a snažia sa upozorniť, že fenomén celebrít, alebo verejne známych osobností, môže byť z určitého pohľadu aj prínosný, a to práve pri informovaní verejnosti o rôznych zdravotných rizikách a prevencii ochorení.

Šťastie ako prostriedok k lepšiemu zdraviu – fráza alebo realita?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Často sa stretávame s pojmom šťastia – pocitu, ktorý predstavuje pre mnohých ľudí niekedy ťažko dosiahnuteľný stav. Sú situácie keď má človek pocit, že tento stav dosiahol, inokedy má pocit, že ho má už na dosah. Pocitu šťastia sa v dnešnom svete prikladá značný význam. Napríklad spoločnosti chcú, aby boli ich zamestnanci šťastnejšími, pretože budú produktívnejší. Lekári tiež chcú, aby ich pacienti boli šťastnejší, pretože to dávajú do priameho súvisu so zlepšením zdravotného stavu. Preto je šťastie dnes tak cenenou komoditou. Čo to však vlastne je?

Technologické zmeny a obavy manažérov v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Nové technológie prinášajú do zdravotníctva prevratné zmeny, čo však so sebou nesie rôzne riziká a problémy, ktoré si manažéri pracujúci v oblasti zdravotníctva čoraz viac uvedomujú. Na podobné zmeny vo vnímaní manažérov upozorňuje aj nová štúdia nazvaná The Challenge of Speed, ktorú uskutočnila organizácia Economist Intelligence Unit a bola sponzorovaná spoločnosťou Ricoh. Respondenti pochádzali z oblastí európskych zdravotníckych zariadení, nemocníc, výrobcov medicínskych zariadení a liekov. Z výskumu vyplynulo, že si manažéri zdravotníckych zariadení uvedomujú, že sú to práve technológie, ktoré sú v oblasti zdravotnej starostlivosti najväčším pôvodcom zmien.