RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Právni experti navrhujú revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR)

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Trojica svetovo uznávaných odborníkov v oblasti zdravotného práva z Univerzity v americkom Georgetowne varuje, že otvorený priestor, ktorý sa vytvoril epidémiou eboly v Afrike pre zásadnú reformu právnych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO), nazývaných Medzinárodné zdravotné predpisy (International Health Regulations, IHR), sa pomerne rýchlo opäť uzatvára.

Zdravotné sestry trpia po dlhých zmenách emočným vyčerpaním

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Výskum publikovaný v britskom online časopise BMJ Open tvrdí, že zdravotné sestry častejšie trpia emočným vyčerpaním, pretože pracujú na 12-hodinové zmeny, nezriedka aj dlhšie. Uvedený výskum bol realizovaný prostredníctvom organizácie NIHR Collaboration for Leadership, ktorá spolupracovala s ďalšou britskou organizáciu Applied Health Research and Care.

Vyškolení tlmočníci znižujú mieru pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V súčasnej dobe zvýšenej migrácie svetovej populácie sa aj zdravotnícky personál v čoraz väčšej miere stretáva s pacientmi s obmedzenou znalosťou jazyka, resp. úplnou neznalosťou jazyka, ktorý je v krajine bežne používaný. Okrem toho sa často, aj v rámci mnohých už v krajine žijúcich minorít, zdravotnícki pracovníci sú konfrontovaní s nedostatočnou jazykovou vybavenosťou pacientov, nutnou k jednoznačnému porozumeniu príznakov ich ochorenia zo strany lekára a aj následného pochopenia navrhovaného liečenia zo strany pacienta.

Svetová lekárska asociácia rokovala o zdraví lekárov

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dňoch 14. až 17. októbra tohto roku sa v Moskve konalo výročné zasadnutie Svetovej lekárskej asociácie (World Medical Association, WMA), na ktorom sa zúčastnili delegáti zo 60 národných lekárskych asociácií. Jeho účastníci sa sústredili na problematiku riešenia zdravotného stavu lekárov vykonávajúcich svoje povolanie v často stresujúcom prostredí. V prijatom dokumente účastníci apelovali, že je potrebné urobiť podstatne viac v rámci prevencie, ktorá má zabrániť stresom a taktiež zodpovedne pristúpiť k riešeniu už vzniknutých ochorení lekárov.

Reforma zdravotného poistenia zvyšuje platby pre fajčiarov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zdravotnícka reforma súčasného amerického prezidenta Baracka Obamu (spustená v roku 2013) je stále predmetom mnohých problémov a kontroverzií. Kým dovtedy bol americký systém postavený na výlučne súkromnom zdravotnom poistení, ktoré zohľadňovalo individuálne riziko každého jednotlivca, a to sa následne prenieslo do podmienok poistenia v zmluve so zdravotnou poisťovňou, reformou nastala zásadná zmena. Jej cieľom je vniesť do systému viac solidarity a najmä sprístupniť zdravotnú starostlivosť miliónom Američanov, ktorí si v pôvodnom systéme zdravotné poistenie buď nemohli dovoliť, alebo ich už kvôli existujúcim zdravotným komplikáciám žiadna poisťovňa nebola ochotná poistiť.

Európska správa o zdraví 2015

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aj v tomto roku Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) uverejnila Európsku správu o zdraví 2015, ktorá opäť prináša informácie o stave zdravia v 53 štátoch, ktoré sú členmi WHO v regióne Európy. Ukazuje, že Európa docielila v tejto oblasti pozoruhodné úspechy a je na dobrej ceste, aby dosiahla niekoľko významných cieľov, akým je napríklad znižovanie predčasnej úmrtnosti. Podľa správy si tiež jednotlivé krajiny zlepšili nastavenia národných cieľov týkajúcich sa zdravia. Taktiež poukazuje na potrebu ďalšieho skúmania dostupných informácií s cieľom porozumieť komplexnému vzťahu medzi zdravím, osobnou pohodou a kultúrnym kontextom, čo nadväzuje na zadefinovanie konceptu „well-being“ v správe z roku 2012.

Investori nezohľadňujú skutočné technologické potreby zdravotníctva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Nová štúdia uskutočnená kolektívom vedeckých pracovníkov kanadskej University of Montreal sa zaoberala vplyvom investorov na presadzovanie nových technológií do systémov zdravotnej starostlivosti. Výsledky štúdie boli nedávno publikované v časopise Science and Public Policy a objasnili, ako investori pristupovali k zhodnocovaniu potenciálu nových technológií.

Nový impulz v oblasti boja proti vírusovej hepatitíde

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Začiatkom septembra sa v škótskom Glasgowe uskutočnilo pod názvom World Hepatitis Summitvôbec prvé globálne stretnutie zaoberajúce sa problémami vírusovej hepatitídy. Po trojdňovom rokovaní vydali delegáti záverečné vyhlásenie, v ktorom vyzvali krajiny, aby vypracovali svoje národné programy s cieľom eliminovať šírenie vírusovej hepatitídy, ktoré predstavuje vážny problém v oblasti verejného zdravia. Podobné stretnutie by sa malo konať každoročne a pre krajiny by sa stalo ústredným fórom na odovzdanie si skúseností a osvedčených postupov.

Nemecké vedecké inštitúcie podporujú zlepšenie verejného zdravotníctva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V posledných desaťročiach boli dosiahnuté výrazné úspechy v oblasti verejného zdravotníctva. Za všetky možno uviesť tri príklady úspešných akcií v tejto oblasti – boj proti vírusu HIV, zníženie kardiovaskulárnych ochorení a zvýšenie ochrany pre nefajčiarov. Avšak významné vedecké inštitúcie upozorňujú na to, že aby Nemecko lepšie využilo potenciál v oblasti verejného zdravotníctva, potrebuje väčšiu politickú podporu, zlepšenie štruktúr zaoberajúcich sa výskumom a silnejšiu medzinárodnú angažovanosť. Nemecké inštitúcie ako Nemecká národná akadémia vied – Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), Nemecká akadémia vedy a techniky (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) a Únia nemeckých akadémií vied a humanitných vied (Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften) na to upozorňujú v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili pod názvom „Verejné zdravotníctvo v Nemecku – štruktúry, vývoj a globálne výzvy“.