RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Svetová lekárska asociácia rokovala o zdraví lekárov

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dňoch 14. až 17. októbra tohto roku sa v Moskve konalo výročné zasadnutie Svetovej lekárskej asociácie (World Medical Association, WMA), na ktorom sa zúčastnili delegáti zo 60 národných lekárskych asociácií. Jeho účastníci sa sústredili na problematiku riešenia zdravotného stavu lekárov vykonávajúcich svoje povolanie v často stresujúcom prostredí. V prijatom dokumente účastníci apelovali, že je potrebné urobiť podstatne viac v rámci prevencie, ktorá má zabrániť stresom a taktiež zodpovedne pristúpiť k riešeniu už vzniknutých ochorení lekárov.

Reforma zdravotného poistenia zvyšuje platby pre fajčiarov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zdravotnícka reforma súčasného amerického prezidenta Baracka Obamu (spustená v roku 2013) je stále predmetom mnohých problémov a kontroverzií. Kým dovtedy bol americký systém postavený na výlučne súkromnom zdravotnom poistení, ktoré zohľadňovalo individuálne riziko každého jednotlivca, a to sa následne prenieslo do podmienok poistenia v zmluve so zdravotnou poisťovňou, reformou nastala zásadná zmena. Jej cieľom je vniesť do systému viac solidarity a najmä sprístupniť zdravotnú starostlivosť miliónom Američanov, ktorí si v pôvodnom systéme zdravotné poistenie buď nemohli dovoliť, alebo ich už kvôli existujúcim zdravotným komplikáciám žiadna poisťovňa nebola ochotná poistiť.

Európska správa o zdraví 2015

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Aj v tomto roku Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) uverejnila Európsku správu o zdraví 2015, ktorá opäť prináša informácie o stave zdravia v 53 štátoch, ktoré sú členmi WHO v regióne Európy. Ukazuje, že Európa docielila v tejto oblasti pozoruhodné úspechy a je na dobrej ceste, aby dosiahla niekoľko významných cieľov, akým je napríklad znižovanie predčasnej úmrtnosti. Podľa správy si tiež jednotlivé krajiny zlepšili nastavenia národných cieľov týkajúcich sa zdravia. Taktiež poukazuje na potrebu ďalšieho skúmania dostupných informácií s cieľom porozumieť komplexnému vzťahu medzi zdravím, osobnou pohodou a kultúrnym kontextom, čo nadväzuje na zadefinovanie konceptu „well-being“ v správe z roku 2012.

Investori nezohľadňujú skutočné technologické potreby zdravotníctva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Nová štúdia uskutočnená kolektívom vedeckých pracovníkov kanadskej University of Montreal sa zaoberala vplyvom investorov na presadzovanie nových technológií do systémov zdravotnej starostlivosti. Výsledky štúdie boli nedávno publikované v časopise Science and Public Policy a objasnili, ako investori pristupovali k zhodnocovaniu potenciálu nových technológií.

Nový impulz v oblasti boja proti vírusovej hepatitíde

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Začiatkom septembra sa v škótskom Glasgowe uskutočnilo pod názvom World Hepatitis Summitvôbec prvé globálne stretnutie zaoberajúce sa problémami vírusovej hepatitídy. Po trojdňovom rokovaní vydali delegáti záverečné vyhlásenie, v ktorom vyzvali krajiny, aby vypracovali svoje národné programy s cieľom eliminovať šírenie vírusovej hepatitídy, ktoré predstavuje vážny problém v oblasti verejného zdravia. Podobné stretnutie by sa malo konať každoročne a pre krajiny by sa stalo ústredným fórom na odovzdanie si skúseností a osvedčených postupov.

Nemecké vedecké inštitúcie podporujú zlepšenie verejného zdravotníctva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V posledných desaťročiach boli dosiahnuté výrazné úspechy v oblasti verejného zdravotníctva. Za všetky možno uviesť tri príklady úspešných akcií v tejto oblasti – boj proti vírusu HIV, zníženie kardiovaskulárnych ochorení a zvýšenie ochrany pre nefajčiarov. Avšak významné vedecké inštitúcie upozorňujú na to, že aby Nemecko lepšie využilo potenciál v oblasti verejného zdravotníctva, potrebuje väčšiu politickú podporu, zlepšenie štruktúr zaoberajúcich sa výskumom a silnejšiu medzinárodnú angažovanosť. Nemecké inštitúcie ako Nemecká národná akadémia vied – Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), Nemecká akadémia vedy a techniky (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) a Únia nemeckých akadémií vied a humanitných vied (Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften) na to upozorňujú v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili pod názvom „Verejné zdravotníctvo v Nemecku – štruktúry, vývoj a globálne výzvy“.

Elektronické a mobilné zdravotníctvo stojí pred novými výzvami

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V máji tohto roku sa v lotyšskom hlavnom meste Rige konalo každoročne organizované najväčšie európske fórum v oblasti elektronického zdravotníctva pod názvom eHealth week 2015. To, že ide o výnimočné podujatie, podčiarkovalo spojenie dvoch významných udalostí, a to európskej konferencie venovanej elektronickému zdravotníctvu a výstavy Svet zdravotníckych informačných technológií (WoHIT). Konferencia sa zamerala predovšetkým na problematiku mobilného zdravotníctva – mHealth. Pod týmto pojmom sa skrýva hlavne aplikačný softvér, ktorý je určený pre pacientov používajúcich ako komunikačný nástroj s lekármi svoj mobilný telefón.

Nevhodné hygienické podmienky znemožňujú ďalší pokrok

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Okolo 2,4 miliardy ľudí na svete žije v zlých hygienických podmienkach, čo narušuje ďalší pokrok v oblasti globálneho zdravia. Na problém upozorňujú vo svojej správe Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) a Detský fond OSN – UNICEF. Ich varovania sa nachádzajú v záverečnej správe k programu Miléniové rozvojové ciele (MRC) týkajúcej sa pokroku v oblasti dostupnosti vody a hygieny. OSN ich prijala v roku 2000 ako celosvetové časovo viazané a merateľné ciele, ktoré sa sústreďujú na riešenie extrémnej chudoby vo všetkých jej rozmeroch. Práve nedostatočný pokrok v oblasti skvalitnenia hygienických podmienok v mnohých regiónoch a ich populáciách podkopáva zjavné prínosy, ktoré boli dosiahnuté v oblasti zlepšenia zdravotného stavu detí a iných zdravotných benefitov v rámci prístupu k bezpečnej pitnej vode.

Výskum priniesol päť krajín s najlepšími podmienkami v oblasti mHealth

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Európska únia (EÚ) už dlhšiu dobu zvažuje možnosti využitia mobilných technológií za účelom zlepšenia zdravotníckych služieb v jednotlivých členských krajinách. Cieľom sú očakávané úspory v hodnote miliárd eur. Okrem presadzovania elektronického zdravotníctva eHealth tak čoraz viac svoju pozornosť zameriava na mobilné zdravotníctvo označované skratkou mHealth, ktoré umožňuje pomocou aplikácií pre mobilné telefóny a tablety poskytovať pacientom rôzne formy služieb, napríklad meranie krvného tlaku, upozorňovanie na užívanie liekov, rýchle konzultácie s ošetrujúcim lekárom a pod. To prináša obrovské možnosti výrobcom aplikácií pre prevádzkovanie mHealth na trhu EÚ.

Lekári priznávajú zbytočné testovanie pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podľa štúdie uverejnenej v americkom medicínskom časopise Academic Emergency Medicine samotní lekári pripúšťajú, že na diagnostikovanie zdravotných problémov pacientov objednávajú často aj zbytočné testy, a to zo strachu z málo pravdepodobných diagnóz. Mnohí z nich priznávajú, že nechcú nič zanedbať, aby následne neboli obvinení z nedbalosti pri liečení pacientov. Prieskum vykonaný v prostredí lekárov fungujúcich na pohotovostiach tak poskytuje náhľad do príčin odhadovaných 210 miliárd dolárov, ktoré sa ročne v Spojených štátoch vynaložia na zbytočné testy a procedúry.