RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Prečo chce každý pomáhať chorým, ale nie nezamestnaným?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Výskum, ktorý realizovali odborníci dánskej univerzity v Aarhuse, vysvetľuje, prečo sa inak nazerá na náklady na zdravotnú starostlivosť a inak na náklady vynakladané na nezamestnanosť a nezamestnaných. Odpoveď našli hlboko v ľudskej psychike a spôsobe, akým nazeráme na svet. Naše silné intuície, ktoré sme si po generácie vytvorili, nás vedú k zobrazeniu choroby ako výsledku smoly, ktorá si zaslúži pomoc, čo však nefunguje v prípade nezamestnanosti.

Sú nízke mzdy rizikom pre zdravie?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V najnovšom čísle Journal of Occupational and Environmental Medicine, oficiálnom periodiku organizácie American College of Occupational and Environmental Medicine sa uvádza, že nízke mzdy zamestnancov by mali byť uznané ako skutočnosť, ktorá predstavuje ohrozenie ich zdravia.

Nové zistenia z fungovania americkej zdravotnej reformy

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zdravotná reforma spustená pred niekoľkými rokmi v Spojených štátoch so sebou prináša niekoľko zaujímavých postrehov. Pre pripomenutie Zákon o ochrane pacienta a dostupnej starostlivosti (Patient Protection and Affordable Care Act – PPACA) zadefinoval pre amerických občanov a aj legálnych prisťahovalcov povinnosť mať od 1. januára 2014 zákonom definované minimálne základné zdravotné poistenie. V rámci reformy sú občanom k dispozícii štyri základné plány zdravotného poistenia – tzv. bronzový, strieborný, zlatý a platinový. Porovnávať a vyberať zdravotné poistky si Američania môžu prostredníctvom internetovej stránky healthcare.gov. Milióny nepoistených Američanov sa tak dostalo k zdravotnému poisteniu.

Británia sa obáva ľudí s dlhodobými zdravotnými problémami

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Vo Veľkej Británii v poslednej dobe narastajú obavy z rastúceho trendu počtu ľudí s dlhodobými zdravotnými problémami, čo môže znamenať značné ťažkosti pre britskú ekonomiku a štátneho poskytovateľa zdravotných služieb National Health Service (NHS). Uvádza sa to v novej správe zverejnenej v nedávnej dobe vedúcimi predstaviteľmi britského think-tanku Work Foundation Lancaster University.

Zdravotnícke systémy sa musia prispôsobiť starnutiu obyvateľstva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Profesor René Amalberti, ktorý stojí v čele The Innovation Group, ktorá je súčasťou International Society for Quality in Health Care (ISQua, Medzinárodná spoločnosť pre kvalitu v zdravotníctve), upozorňuje v úvodníku ostatného vydania časopisu International Journal for Quality in Health Care, že zdravotnícke systémy jednotlivých štátov sa budú musieť prispôsobiť, aby sa vysporiadali s fenoménom starnutia populácie.

Lekár a pacient by o liečbe mali rozhodnúť spoločne

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Lekár a pacient by mali spoločne rozhodnúť, akú liečbu realizovať – tento ideál je zakotvený v Zákone o právach pacientov a Profesijnom kódexe lekárov v Nemecku. Realizácia zdieľaného rozhodovania, v ktorom si lekár a pacient vymieňajú poznatky o pacientovej chorobe a jej liečbe, diskutujú o možnostiach liečby a spoločne vyberú jednu z nich, to je podľa tohto zakotveného ideálu zlatý štandard. V tohtoročnom vydaní lekárskeho časopisu Deutsches Ärzteblatt International sa tejto téme, ktorá sa zameriava na zapojenie pacientov do rozhodovacieho procesu o priebehu vlastnej liečby, venujú dva pôvodné články. Obe sa snažia nájsť odpovede na otázky: Ťažia pacienti zo zdieľaného rozhodovania? Je vo výsledku liečba účinnejšia? Aké znalosti lekári získajú po tréningu zdieľaného rozhodovania?

OSN k migrácii zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: (RD)

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Generálny tajomník OSN Pan Ki-moon oznámil vytvorenie novej komisie OSN – Commission on Health Employment and Economic Growth. Toto rozhodnutie uvítala predovšetkým Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) a vyjadrila pripravenosť na koordinovanie prác komisie spolu s Medzinárodnou organizáciou práce (International Labour Organization, ILO) a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Komisii budú spoločne predsedať francúzsky prezident Francois Hollande a juhoafrický prezident Jacob Zuma, spolu s predstaviteľmi WHO, ILO a OECD. Komisia začne pracovať na konci marca 2016 a dodávať svoje odporúčania začne generálnemu tajomníkovi od septembra 2016.

Vírus Zika – ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu

Dátum:
Autor: (RD)

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila ohľadom hromadného výskytu mikrocefálnych prípadov a ďalších neurologických ochorení ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, čo znamená oficiálne vyhlásenie celosvetového núdzového stavu. WHO tým označuje mimoriadnu udalosť, u ktorej hrozí šírenie choroby do ďalších štátov a je potrebná koordinovaná medzinárodná reakcia. Štáty sú takto vyzývané k uskutočneniu opatrení, ktorými zabránia ďalšiemu šíreniu choroby.

Náklady na paliatívnu starostlivosť v USA sú porovnateľné s Európou a Kanadou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ako uvádzajú výskumníci z University of Pennsylvania, napriek všeobecne rozšírenému negatívnemu vnímaniu kvality paliatívnej starostlivosti v Spojených štátoch, tá rozhodne nie je taká zlá, za akú sa všeobecne považuje. Tento záver vyplynul z prvého medzinárodného porovnania postupov pri paliatívnej starostlivosti, ktorého sa, okrem výskumníkov z uvedenej univerzity, zúčastnili aj ich kolegovia z ďalších šiestich krajín. Zo štúdie publikovanej v renomovanom The Journal of the American Medical Association (JAMA) vyplýva, že Spojené štáty v skutočnosti majú spomedzi týchto krajín najnižší podiel úmrtí v nemocnici a najnižší počet strávených dní v nemocnici v posledných šiestich mesiacoch života.