RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Diskriminácia starších ľudí má vplyv na ich zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Na 1. október pripadá Medzinárodný deň starších ľudí (často nazývaný aj Medzinárodný deň seniorov). Práve pri tejto príležitosti sa Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) zaoberala zaujatím rozhodného stanoviska v prípade fenoménu ageizmu. Už v máji 2016 Svetové zdravotnícke zhromaždenie vyzvalo generálneho riaditeľa organizácie, aby inicioval vytvorenie celosvetovej kampane v boji proti tejto forme diskriminácie a implementoval túto problematiku aj do určujúcich stratégií WHO.

Zabezpečenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je jednou z najdiskutovanejších tém v politickom aj spoločenskom diskurze prakticky na celom svete. Diskusia o efektívnosti, transparentnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti je prakticky nekonečná a otvára stále nové otázky. To naznačuje, že aj toľko pertraktované problémy slovenského zdravotníctva nie sú v kontexte problémov iných zdravotných systémov ničím výnimočné a sú produktom mnohých civilizačných a globálnych zmien súčasného sveta.

Lekári majú svojich obľúbených pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Štúdia vedená výskumníkmi na americkej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sa ako jedna z prvých zaoberala problematikou lekárskych preferencií ohľadom pacientov. Zisťovala, či lekári preferujú niektorých pacientov viac ako iných. V súhrne z nej vyplynulo, že lekári majú radi väčšinu svojich pacientov, ale predsa len väčšina z lekárov uviedla, že má aj niekoľko obľúbených pacientov. Uvedená štúdia bola zverejnená v on-line vydaní časopisu Patient Education and Counseling.

Tlak na väčšie zdieľanie údajov z klinického výskumu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V ideálnom svete lekárskeho výskumu by údaje klinických štúdií mali byť čo najrýchlejšie dané k dispozícii pre všetkých výskumných pracovníkov bez ohľadu na to, či pôsobia vo verejnom alebo súkromnom sektore. Hlavným cieľom celého procesu je urýchliť pokrok v medicíne, a tým priniesť nové možnosti liečby pacientov. Komunita výskumných pracovníkov sa čiastočne blíži k tomuto ideálu vďaka práci na americkom univerzitnom projekte Yale University Open Data Access (YODA).

Svetový deň darcov krvi 2016

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetový deň darcov krvi sa slávi každoročne 14. júna, a to od roku 2004, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a adekvátnosť národných krvných zásob tým, že podporuje zvyšovanie počtu bezpečných a dobrovoľných, neplatených darcov, ktorí krv darujú pravidelne. Deň je príležitosťou vyjadriť vďaku dobrovoľným darcom krvi, keďže tí robia spoločnosti neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny. Taktiež je potrebné podnietiť a podporiť aj ďalších ľudí, aby ich nasledovali.

Ordinácie praktických lekárov znižujú návštevnosť pohotovostí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pilotný projekt britskej vlády v oblasti zdravotníctva výrazne znížil návštevnosť pohotovostí v nemocniciach. Na túto skutočnosť poukazuje nový výskum pracovníkov University of Sussex. Profesori Peter Dolton a Vikram Pathania, ktorí výskum viedli, výsledky zverejnili v internetovom vydaní Journal of Health Economics. Spomínaný pilotný projekt sa týkal podpory rozšírenia ordinačných hodín u praktických lekárov aj na víkendové dni. Takto dostupné ordinácie znížili návštevnosť na pohotovostných oddeleniach nemocníc až o 18 %.

Nový systém pokynov pre onkológov v USA

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Oblasť onkológie sa v poslednom období veľmi rýchlo mení vďaka novým objavom a liečbam. Takisto pacienti s onkologickým ochorením dnes žijú dlhšie, avšak často sú s ich ochorením spojené ďalšie chronické choroby. Začiatkom júla bol v Journal of Clinical Oncology uverejnený článok, ktorý vytyčuje nový „herný plán“ pre American Society of Clinical Oncology (ASCO) a má pomôcť pripraviť pôdu pre začlenenie nových liečebných postupov a prístupov do klinických pokynov čo najpresnejšie a tak rýchlo, ako je to len možné.

Prečo chce každý pomáhať chorým, ale nie nezamestnaným?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Výskum, ktorý realizovali odborníci dánskej univerzity v Aarhuse, vysvetľuje, prečo sa inak nazerá na náklady na zdravotnú starostlivosť a inak na náklady vynakladané na nezamestnanosť a nezamestnaných. Odpoveď našli hlboko v ľudskej psychike a spôsobe, akým nazeráme na svet. Naše silné intuície, ktoré sme si po generácie vytvorili, nás vedú k zobrazeniu choroby ako výsledku smoly, ktorá si zaslúži pomoc, čo však nefunguje v prípade nezamestnanosti.

Sú nízke mzdy rizikom pre zdravie?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V najnovšom čísle Journal of Occupational and Environmental Medicine, oficiálnom periodiku organizácie American College of Occupational and Environmental Medicine sa uvádza, že nízke mzdy zamestnancov by mali byť uznané ako skutočnosť, ktorá predstavuje ohrozenie ich zdravia.