RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

WHO zlepšuje záznamy o príčinách úmrtí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Nové údaje zo Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) potvrdzujú, že celosvetovo má už takmer polovica úmrtí zaznamenanú príčinu. To poukazuje na pokrok, ktoré krajiny dosiahli v zhromažďovaní dôležitých štatistických údajov, čo umožňuje lepšie sledovať napĺňanie schváleného dokumentu OSN: Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG). Tie predstavujú program rozvoja na roky 2015 až 2030 a nadväzujú na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov. Na ich vytvorení sa podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a pod. Dokument oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015.

Profesionálne zvládanie lekárskych pochybení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Aby sa obmedzili pochybenia lekárov a ich následky nielen na pacientoch, ale aj na psychike lekárov, je potrebné, aby boli lekári lepšie trénovaní na to, vedieť si chybu priznať a následne to aj vnútorne spracovať. Výskumníci z americkej University of Pennsylvania zaoberajúci sa touto problematikou volajú po využití metód sociálnej psychológie, aby bolo možné transformovať súčasný stav kultúry v oblasti riešenia lekárskych pochybení. Sociálna psychológia skúma sociálno-psychologické javy, ktoré sa objavujú pri interpersonálnej komunikácii.

Potenciál eHealth-u zvýšiť zaočkovanosť v Európe

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Štúdia realizovaná Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) konštatuje, že elektronické zdravotníctvo (e-Health) má výrazný potenciál zvýšiť zaočkovanosť a informovanosť o očkovaní v Európe. Je to možné vďaka tomu, že je schopné poskytnúť prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií v správny čas a na správnom mieste potrebné informácie ohľadom zaočkovanosti, šírenia a prevencie rôznych infekčných ochorení.

Onkologický liekový fond nepriniesol zmenu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Liečenie onkologických pacientov predstavuje významnú zložku poskytovanej zdravotnej starostlivosti v každej krajine. Preto je cieľom rôznych reformných programov priniesť takto postihnutým pacientom špeciálnu pridanú hodnotu v ich liečbe a pre štát hospodárnejšie využívanie finančných prostriedkov v zdravotníctve. Ako ukazuje súčasný anglický prípad s inštitúciou NHS Cancer Drugs Fund (CDF), nie vždy sa to podarí. Tento špecializovaný onkologický liekový fond totiž nakoniec nepriniesol po niekoľkoročnom pôsobení žiadnu významnú hodnotu pre pacientov a spoločnosť.

Darcovstvo orgánov po eutanázii v Belgicku

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Podľa štúdie zverejnenej v časopise Journal of the American Medical Associa tion sa odhaduje, že 10 % všetkých pacientov, ktorí podstúpili v Belgicku eutanáziu, by potenciálne mohlo darovať aspoň jeden orgán.

Snaha WHO o zníženie výskytu chýb pri medikácii

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) prišla s globálnou iniciatívou s názvom The Global Patient Safety Challenge on Medication Safety s cieľom znížiť chyby a škody z nich vyplývajúce v procese medikácie vo všetkých krajinách o 50 % v priebehu nasledujúcich 5 rokov.

Komunikácia o zdravotných rizikách v postfaktuálnom svete

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Nezisková austrálska organizácia Sax Inštitút, sa vo svojom online štvrťročníku Public Health Research & Practice zaoberá problematikou poskytovania informácií verejnými činiteľmi o možných zdravotných rizikách. V súčasnom postfaktuálnom svete sú totižto neraz postavení pred skutočne ťažkú úlohu pri informovaní o možných rizikách pri sporných otázkach, akými sú napríklad očkovanie alebo fluoridácia. Sú to prípady, kde je síce skutočné riziko nízke, ale obavy verejnosti sú naopak veľmi vysoké.

Online hodnotenie je pre lekárov stresujúce

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Online hodnoteniu lekárov sa najnovšie venovala štúdia uverejnená v časopise Journal of General Internal Medicine. Štúdia pod vedením doktorky Alison Hollidayovej z americkej Harvard Medical School zdôrazňuje, aké dôležité je sledovať vplyv nezávislých hodnotiacich webových stránok na lekárov, ale aj na pacientov. Záver štúdie je však jednoznačný, online hodnotenia a diskusie o kvalite starostlivosti, ktorú lekári poskytujú môže u lekárov zvyšovať pocit stresu. Na druhej strane však majú pacienti pocit, že im takéto informácie umožňujú lepšie rozhodovanie týkajúce sa ich zdravia.

Podpora rodinnej starostlivosti na JIS

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Vážne ochorenie je stresujúca a traumatizujúca skúsenosť, ktorá môže mať dlhodobý vplyv na zdravie nielen samotných pacientov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Pritom tento stav môže trvať aj niekoľko mesiacov po prepustení pacienta z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS). Práve problematikou podpory rodinnej starostlivosti v prípadoch hospitalizácie na JIS pri novorodencoch, deťoch, ale aj dospelých sa zaoberal výskum vedcov z University of California, ktorý by mal priniesť nové usmernenia v tejto oblasti.