RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Diagnostikovať vlastné vyhorenie...

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Jedna z najnovších štúdií, ktorú na výročnej konferencii Britskej psychologickej spoločnosti (British Psychological Society) prezentovala doktorantka Marieke Ledingham, sa zaoberala problematikou syndrómu vyhorenia u tých, ktorí majú práve tento problém u ostatných diagnostikovať a liečiť, čiže u všetkých pracovníkov riešiacich problémy duševného zdravia (psychiatrov, psychológov, zdravotných sestier pracujúcich v tomto odbore, rôznych terapeutov, sociálnych pracovníkov, poradcov pre oblasť duševného zdravia a pod.).

Zasielanie textových správ pomáha pri správnom užívaní liekov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Výhody prístupu k využívaniu moderných telekomunikačných zariadení oceňujú ich užívatelia každý deň v rôznych oblastiach života. Vedci z britskej Queen Mary University of London prišli s novým využitím mobilných telefónov v zdravotníctve. Nedávno zverejnili v časopise PLOS ONE výsledky svojho experimentu, týkajúceho sa zasielania textových správ pacientom, ktorí užívali predpísané lieky pri niektorých vážnych ochoreniach. Výskumníci skúmali, či zasielanie textových správ pacientom povedie k zlepšeniu užívania liekov pri chorobách vysokého krvného tlaku, znižovania hladiny cholesterolu, pri prevencii srdcového infarktu a mozgovej príhody, čo sú celosvetovo najčastejšie príčiny úmrtí.

Nové poznatky výskumu únavy lekárov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnom čísle jedného z najprestížnejších lekárskych časopisov Annals of Surgery bola uverejnená zaujímavá americko-španielska štúdia týkajúca sa možnosti sledovať a zmerať únavu lekárov prostredníctvom merania rýchlosti pohybu ich očí. Vedci tak po prvýkrát preukázali, že je možné zaviesť objektívne meranie úrovne únavy lekárov po dlhých pracovných zmenách, ktoré sa v tomto odbore vyskytujú pomerne často.

Potreba radikálnych zmien v britskom zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Nová nezávislá správa, ktorú vyhotovil Royal College of General Practitioners, vyzýva na revolúciu v spôsobe, akým fungujú praktickí lekári a všeobecné lekárstvo ako celok. Správa apeluje na odklon od tradičného modelu malých, relatívne izolovaných ordinácií, smerom k novým spôsobom spolupráce lekárov s pacientmi prostredníctvom užších organizačných väzieb v rôznych združeniach a zväzoch a v tesnejšej spolupráci s ostatnými časťami zdravotnej starostlivosti.

Dôstojná staroba musí byť globálnou prioritou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnej dobe bola odborníkmi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnená séria článkov v lekárskom časopise The Lancet týkajúcich sa starnutia svetovej populácie. Autori seriálu, doktori John Beard, Ties Boerma a Somnath Chatterji varujú, že ak súčasné zdravotné systémy nenájdu efektívnu odpoveď a stratégie na riešenie problémov, ktorým svet čelí vďaka starnutiu svetovej populácie, rastúca záťaž z chronických ochorení bude mať výrazný vplyv na kvalitu života starších ľudí, a tým aj spoločnosti jednotlivých krajín ako celok. Tak, ako sa ľudia na celom svete dožívajú dlhšieho veku, stúpa hladina chronických ochorení, a tým dochádza aj k zníženiu stavu ich duševnej pohody. Vďaka tomu je starnutie pripravené stať sa významným globálnym problémom verejného zdravotníctva.

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: www. udzs-sk.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.

Vplyv lobingu tabakového priemyslu na zdravotnú politiku EÚ

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Brusel, ako sídlo inštitúcií Európskej únie, je v súčasnosti jedným z centier lobingu. Činitelia pracujúci v tejto sfére sú podporovaní rôznymi spoločnosťami, inštitúciami a združeniami, aby presadili do európskych noriem čo najviac im výhodných znení paragrafov. Výsledky lobovania so sebou prinášajú oveľa významnejší posun v politike EÚ, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Dokazujú to aj výsledky štúdie skúmajúcej vplyv lobingu tabakového priemyslu na politiku a z toho vyplývajúce dokumenty Európskej únie.

Nárast „storočných“ – nový problém pre zdravotné systémy?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť a lepšie životné podmienky súčasných generácií so sebou prinášajú pre zdravotné systémy štátov nové, nečakané problémy. Priemerná dĺžka života obyvateľov v rámci Európy neustále narastá. Napríklad na Slovensku narástol priemerný vek dožitia u slovenských mužov v priebehu desiatich rokov v období rokov 2001 až 2011 o 2,1 roka na 71 rokov. Slovenské ženy sa v priemere dožívajú okolo 79 rokov a priemerná dĺžka života sa u žien v tomto období zvýšila o 1,3 roka. S tým však súvisí aj nárast skutočnej dlhovekosti, keď sa v budúcnosti aj v našich končinách vek dožitia stále väčšieho počtu ľudí bude blížiť k sto rokom.

Zredukovaním šiestich rizikových faktorov možno zabrániť miliónom predčasných úmrtí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Keď sa Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 dohodlo na znížení úmrtnosti na štyri najrozšírenejšie chronické ochorenia, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si stanovila svoje ciele na najbližšie obdobie tak, aby dokázala plán splniť a zabrániť množstvu predčasných úmrtí. Výskumný tím profesora Majid Ezzata z Imperial College v Londýne nedávno publikoval v periodiku The Lancet štúdiu, podľa ktorej zníženie šiestich ovplyvniteľných rizikových faktorov na dohodnuté cieľové hodnoty môže zabrániť viac ako 37 miliónov predčasných úmrtí v priebehu najbližších 15 rokov.

Využitie mediálnych udalostí na prevenciu závažných ochorení?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý deň sme zaplavovaní množstvom informácií z rôznych typov médií, či už ide o tie klasické, ako rozhlas, televízia a noviny, alebo tzv. „nové“ médiá, ktoré predstavuje predovšetkým internet a s ním spojené sociálne siete. Nie je prekvapením, že mediálni teoretici hovoria o zahltení informáciami a nutnosťou naučiť sa informácie triediť na užitočné a tie, ktoré pre jedinca nemajú význam. Tým, že žijeme uprostred médií, nie sme schopní väčšinou uniknúť ich vplyvu a trendom, ktoré ovplyvňujú náš život. Jedným z trendov, ktorý je vnímaný značne negatívne, je kult celebrít, verejne známych osobností. Tomuto trendu je veľmi ťažké sa vyhnúť a či už v odbornej, alebo aj laickej verejnosti spôsobuje mnoho vzrušených diskusií o škodlivom vplyve tohto fenoménu. Vedci z americkej Indiana University School of Journalism však ponúkajú aj iný pohľad a snažia sa upozorniť, že fenomén celebrít, alebo verejne známych osobností, môže byť z určitého pohľadu aj prínosný, a to práve pri informovaní verejnosti o rôznych zdravotných rizikách a prevencii ochorení.