RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Technologické zmeny a obavy manažérov v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Nové technológie prinášajú do zdravotníctva prevratné zmeny, čo však so sebou nesie rôzne riziká a problémy, ktoré si manažéri pracujúci v oblasti zdravotníctva čoraz viac uvedomujú. Na podobné zmeny vo vnímaní manažérov upozorňuje aj nová štúdia nazvaná The Challenge of Speed, ktorú uskutočnila organizácia Economist Intelligence Unit a bola sponzorovaná spoločnosťou Ricoh. Respondenti pochádzali z oblastí európskych zdravotníckych zariadení, nemocníc, výrobcov medicínskych zariadení a liekov. Z výskumu vyplynulo, že si manažéri zdravotníckych zariadení uvedomujú, že sú to práve technológie, ktoré sú v oblasti zdravotnej starostlivosti najväčším pôvodcom zmien.

Parlament odmieta platby za darcovstvo tkanív a buniek

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Liekový škandál mení pravidlá farmakovigilancie

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Kontextom prijatých legislatívnych zmien je škandál francúzskeho výrobcu liekov Servier. Odhaduje sa, že jeho produkt, liek pre pacientov trpiacich diabetom typu 2 Mediator, spôsobil minimálne 500 a možno až 2 000 úmrtí. Prípad odhalil veľké medzery v systéme dohľadu nad liekmi, ktoré sú už schválené a uvedené na trh. Prvé pochybnosti o lieku sa objavili už v roku 1998. Spoločnosť sa až v roku 2003 rozhodla nepožiadať o predĺženie autorizácie pre španielsky a taliansky trh, pričom tvrdila, že je to z obchodných dôvodov. Práve takéto tvrdenie by sa po novom malo oveľa dôkladnejšie skúmať. Ak firma stiahne produkt z trhu či už v EÚ alebo v tretej krajine, bude musieť presne špecifikovať dôvody. Prostredníctvom Európskej liekovej agentúry budú o tom informované všetky členské štáty, uviedol portál www.euractiv.sk. Podobne, ak sa jeden štát rozhodne autorizáciu lieku odobrať, okamžite to má spúšťať reakciu v iných členských štátoch.

Prvá transplantácia maternice matky dcére

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Vo Švédsku boli u dvoch mladých žien vykonané transplantácie materníc darované od ich matiek. Zákroky prebehli bez komplikácií a darkyne boli po niekoľkých dní prepustené z nemocnice domov, informovala agentúra AFP. Jedna pacientka si nechala odobrať maternicu po liečbe rakoviny krčka maternice a druhá žena sa bez maternice už narodila. Obe ženy majú okolo 30 rokov. Tieto informácie oznámili v spoločnom vyhlásení göteborská univerzita a tamojšia univerzitná nemocnice. Na operáciách sa zúčastnila viac ako desiatka chirurgov. Mladé ženy si budú musieť počkať ešte rok, než budú môcť podstúpiť umelé oplodnenie.

Európska komisia povolila Afinitor na liečbu rakoviny prsníka

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Ochranu osobných údajov v Európe čaká obdobie vysokých pokút

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Okrem odborníkov denne pracujúcich v oblasti ochrany osobných údajov zrejme málokto vie, že členské štáty Európskej únie diskutujú o novom legislatívnom rámci, ktorým by malo byť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Právna norma tohto typu by priniesla podstatné obsahové zmeny pravidiel, ktorými sa momentálne cez harmonizovanú domácu legislatívu riadia všetci prevádzkovatelia informačných systémov v Európe.

Počet eutanázií a asistovaných samovrážd v Holandsku porovnateľný s počtom pred ich legalizáciou

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Po legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy holandskou vládou v roku 2002 sa zistilo, že počet prípadov sa v roku 2005 znížil. Aj keď frekvencia eutanázie a asistovanej samovraždy v Holandsku vzrástla medzi rokmi 2005 a 2010 (zrejme vďaka nárastu žiadostí pacientov o eutanáziu alebo asistovanú samovraždu), pokles prípadov v roku 2005 znamená, že úroveň eutanázie a asistovanej samovraždy bola v roku 2010 porovnateľná s tou, ktorá bola v roku 2002, tzn. predtým, ako bol holandský zákon o eutanázii implementovaný.

Svedkovia Jehovovi, ktorí odmietnu transfúziu krvi, majú dovolené zomrieť

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Nedávno sa v správach objavili dva prípady, kedy svedok Jehovov odmietol transfúziu krvi. V prvom prípade išlo o 22 - ročného muž z Veľkej Británie, ktorý trpel kosáčikovitou anémiou, a na následky ktorej zomrel a v druhom prípade o 4 - ročné dievčatko z Austrálie, ktoré žije, len vďaka príkazu súdu o poskytnutie transfúzie.

Brusel chce zjednodušiť pravidlá pre testovanie liekov

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Európska komisia predložila návrh nového nariadenia na zjednodušenie pravidiel v oblasti klinického výskumu, ktorým chce oživiť klinické skúšanie, uviedol portál www.euractiv.sk. Bezpečnosť pacienta ostáva pre Európsku komisiu naďalej prioritou. Klinické skúšanie znamená testovanie liekov na ľuďoch a sprístupnenie inovatívnych spôsobov liečby pacientom. Údaje získané pri klinickom skúšaní, publikujú výskumní pracovníci vo svojich publikáciách a farmaceutické spoločnosti v žiadostiach o povolenie uvedenia lieku na trh.

Dánsky vzor pre vedenie úspešnej nemocnice

Dátum:
Autor: Lenka Jánošíková

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Tlak na lekárov, aby viac používali informačné technológie (IT) a kládli väčší dôraz na informátorov, je kľúčom k úspechu pre jednu z najlepších nemocníc v Dánsku. Zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách sa vykonáva politika znižovania stavov administratívy vo verejnej správe, v jednej z dánskych nemocníc pracujú efektívnejšie s lepším využitím pomocného personálu.