RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Dôstojná staroba musí byť globálnou prioritou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V nedávnej dobe bola odborníkmi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnená séria článkov v lekárskom časopise The Lancet týkajúcich sa starnutia svetovej populácie. Autori seriálu, doktori John Beard, Ties Boerma a Somnath Chatterji varujú, že ak súčasné zdravotné systémy nenájdu efektívnu odpoveď a stratégie na riešenie problémov, ktorým svet čelí vďaka starnutiu svetovej populácie, rastúca záťaž z chronických ochorení bude mať výrazný vplyv na kvalitu života starších ľudí, a tým aj spoločnosti jednotlivých krajín ako celok. Tak, ako sa ľudia na celom svete dožívajú dlhšieho veku, stúpa hladina chronických ochorení, a tým dochádza aj k zníženiu stavu ich duševnej pohody. Vďaka tomu je starnutie pripravené stať sa významným globálnym problémom verejného zdravotníctva.

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: www. udzs-sk.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.

Vplyv lobingu tabakového priemyslu na zdravotnú politiku EÚ

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Brusel, ako sídlo inštitúcií Európskej únie, je v súčasnosti jedným z centier lobingu. Činitelia pracujúci v tejto sfére sú podporovaní rôznymi spoločnosťami, inštitúciami a združeniami, aby presadili do európskych noriem čo najviac im výhodných znení paragrafov. Výsledky lobovania so sebou prinášajú oveľa významnejší posun v politike EÚ, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Dokazujú to aj výsledky štúdie skúmajúcej vplyv lobingu tabakového priemyslu na politiku a z toho vyplývajúce dokumenty Európskej únie.

Nárast „storočných“ – nový problém pre zdravotné systémy?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť a lepšie životné podmienky súčasných generácií so sebou prinášajú pre zdravotné systémy štátov nové, nečakané problémy. Priemerná dĺžka života obyvateľov v rámci Európy neustále narastá. Napríklad na Slovensku narástol priemerný vek dožitia u slovenských mužov v priebehu desiatich rokov v období rokov 2001 až 2011 o 2,1 roka na 71 rokov. Slovenské ženy sa v priemere dožívajú okolo 79 rokov a priemerná dĺžka života sa u žien v tomto období zvýšila o 1,3 roka. S tým však súvisí aj nárast skutočnej dlhovekosti, keď sa v budúcnosti aj v našich končinách vek dožitia stále väčšieho počtu ľudí bude blížiť k sto rokom.

Zredukovaním šiestich rizikových faktorov možno zabrániť miliónom predčasných úmrtí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Keď sa Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 dohodlo na znížení úmrtnosti na štyri najrozšírenejšie chronické ochorenia, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si stanovila svoje ciele na najbližšie obdobie tak, aby dokázala plán splniť a zabrániť množstvu predčasných úmrtí. Výskumný tím profesora Majid Ezzata z Imperial College v Londýne nedávno publikoval v periodiku The Lancet štúdiu, podľa ktorej zníženie šiestich ovplyvniteľných rizikových faktorov na dohodnuté cieľové hodnoty môže zabrániť viac ako 37 miliónov predčasných úmrtí v priebehu najbližších 15 rokov.

Využitie mediálnych udalostí na prevenciu závažných ochorení?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Každý deň sme zaplavovaní množstvom informácií z rôznych typov médií, či už ide o tie klasické, ako rozhlas, televízia a noviny, alebo tzv. „nové“ médiá, ktoré predstavuje predovšetkým internet a s ním spojené sociálne siete. Nie je prekvapením, že mediálni teoretici hovoria o zahltení informáciami a nutnosťou naučiť sa informácie triediť na užitočné a tie, ktoré pre jedinca nemajú význam. Tým, že žijeme uprostred médií, nie sme schopní väčšinou uniknúť ich vplyvu a trendom, ktoré ovplyvňujú náš život. Jedným z trendov, ktorý je vnímaný značne negatívne, je kult celebrít, verejne známych osobností. Tomuto trendu je veľmi ťažké sa vyhnúť a či už v odbornej, alebo aj laickej verejnosti spôsobuje mnoho vzrušených diskusií o škodlivom vplyve tohto fenoménu. Vedci z americkej Indiana University School of Journalism však ponúkajú aj iný pohľad a snažia sa upozorniť, že fenomén celebrít, alebo verejne známych osobností, môže byť z určitého pohľadu aj prínosný, a to práve pri informovaní verejnosti o rôznych zdravotných rizikách a prevencii ochorení.

Šťastie ako prostriedok k lepšiemu zdraviu – fráza alebo realita?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Často sa stretávame s pojmom šťastia – pocitu, ktorý predstavuje pre mnohých ľudí niekedy ťažko dosiahnuteľný stav. Sú situácie keď má človek pocit, že tento stav dosiahol, inokedy má pocit, že ho má už na dosah. Pocitu šťastia sa v dnešnom svete prikladá značný význam. Napríklad spoločnosti chcú, aby boli ich zamestnanci šťastnejšími, pretože budú produktívnejší. Lekári tiež chcú, aby ich pacienti boli šťastnejší, pretože to dávajú do priameho súvisu so zlepšením zdravotného stavu. Preto je šťastie dnes tak cenenou komoditou. Čo to však vlastne je?

Technologické zmeny a obavy manažérov v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Nové technológie prinášajú do zdravotníctva prevratné zmeny, čo však so sebou nesie rôzne riziká a problémy, ktoré si manažéri pracujúci v oblasti zdravotníctva čoraz viac uvedomujú. Na podobné zmeny vo vnímaní manažérov upozorňuje aj nová štúdia nazvaná The Challenge of Speed, ktorú uskutočnila organizácia Economist Intelligence Unit a bola sponzorovaná spoločnosťou Ricoh. Respondenti pochádzali z oblastí európskych zdravotníckych zariadení, nemocníc, výrobcov medicínskych zariadení a liekov. Z výskumu vyplynulo, že si manažéri zdravotníckych zariadení uvedomujú, že sú to práve technológie, ktoré sú v oblasti zdravotnej starostlivosti najväčším pôvodcom zmien.

Liekový škandál mení pravidlá farmakovigilancie

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Kontextom prijatých legislatívnych zmien je škandál francúzskeho výrobcu liekov Servier. Odhaduje sa, že jeho produkt, liek pre pacientov trpiacich diabetom typu 2 Mediator, spôsobil minimálne 500 a možno až 2 000 úmrtí. Prípad odhalil veľké medzery v systéme dohľadu nad liekmi, ktoré sú už schválené a uvedené na trh. Prvé pochybnosti o lieku sa objavili už v roku 1998. Spoločnosť sa až v roku 2003 rozhodla nepožiadať o predĺženie autorizácie pre španielsky a taliansky trh, pričom tvrdila, že je to z obchodných dôvodov. Práve takéto tvrdenie by sa po novom malo oveľa dôkladnejšie skúmať. Ak firma stiahne produkt z trhu či už v EÚ alebo v tretej krajine, bude musieť presne špecifikovať dôvody. Prostredníctvom Európskej liekovej agentúry budú o tom informované všetky členské štáty, uviedol portál www.euractiv.sk. Podobne, ak sa jeden štát rozhodne autorizáciu lieku odobrať, okamžite to má spúšťať reakciu v iných členských štátoch.

Prvá transplantácia maternice matky dcére

Dátum:
Autor: (av)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Vo Švédsku boli u dvoch mladých žien vykonané transplantácie materníc darované od ich matiek. Zákroky prebehli bez komplikácií a darkyne boli po niekoľkých dní prepustené z nemocnice domov, informovala agentúra AFP. Jedna pacientka si nechala odobrať maternicu po liečbe rakoviny krčka maternice a druhá žena sa bez maternice už narodila. Obe ženy majú okolo 30 rokov. Tieto informácie oznámili v spoločnom vyhlásení göteborská univerzita a tamojšia univerzitná nemocnice. Na operáciách sa zúčastnila viac ako desiatka chirurgov. Mladé ženy si budú musieť počkať ešte rok, než budú môcť podstúpiť umelé oplodnenie.