RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Nevhodné hygienické podmienky znemožňujú ďalší pokrok

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Okolo 2,4 miliardy ľudí na svete žije v zlých hygienických podmienkach, čo narušuje ďalší pokrok v oblasti globálneho zdravia. Na problém upozorňujú vo svojej správe Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) a Detský fond OSN – UNICEF. Ich varovania sa nachádzajú v záverečnej správe k programu Miléniové rozvojové ciele (MRC) týkajúcej sa pokroku v oblasti dostupnosti vody a hygieny. OSN ich prijala v roku 2000 ako celosvetové časovo viazané a merateľné ciele, ktoré sa sústreďujú na riešenie extrémnej chudoby vo všetkých jej rozmeroch. Práve nedostatočný pokrok v oblasti skvalitnenia hygienických podmienok v mnohých regiónoch a ich populáciách podkopáva zjavné prínosy, ktoré boli dosiahnuté v oblasti zlepšenia zdravotného stavu detí a iných zdravotných benefitov v rámci prístupu k bezpečnej pitnej vode.

Výskum priniesol päť krajín s najlepšími podmienkami v oblasti mHealth

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Európska únia (EÚ) už dlhšiu dobu zvažuje možnosti využitia mobilných technológií za účelom zlepšenia zdravotníckych služieb v jednotlivých členských krajinách. Cieľom sú očakávané úspory v hodnote miliárd eur. Okrem presadzovania elektronického zdravotníctva eHealth tak čoraz viac svoju pozornosť zameriava na mobilné zdravotníctvo označované skratkou mHealth, ktoré umožňuje pomocou aplikácií pre mobilné telefóny a tablety poskytovať pacientom rôzne formy služieb, napríklad meranie krvného tlaku, upozorňovanie na užívanie liekov, rýchle konzultácie s ošetrujúcim lekárom a pod. To prináša obrovské možnosti výrobcom aplikácií pre prevádzkovanie mHealth na trhu EÚ.

Lekári priznávajú zbytočné testovanie pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podľa štúdie uverejnenej v americkom medicínskom časopise Academic Emergency Medicine samotní lekári pripúšťajú, že na diagnostikovanie zdravotných problémov pacientov objednávajú často aj zbytočné testy, a to zo strachu z málo pravdepodobných diagnóz. Mnohí z nich priznávajú, že nechcú nič zanedbať, aby následne neboli obvinení z nedbalosti pri liečení pacientov. Prieskum vykonaný v prostredí lekárov fungujúcich na pohotovostiach tak poskytuje náhľad do príčin odhadovaných 210 miliárd dolárov, ktoré sa ročne v Spojených štátoch vynaložia na zbytočné testy a procedúry.

Chybná komunikácia v nemocniciach komplikuje starostlivosť o starších pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Výskum uskutočnený od januára 2011 do augusta 2013 v prostredí anglických nemocníc sa zameral na komunikáciu medzi jednotlivými stupňami zamestnancov, od pracovníkov v prvej línii – lekárov, zdravotných sestier, cez stredný manažment riadenia, až po vedúcich pracovníkov nemocníc. Spolu zahŕňal 127 rozhovorov, 16 hodín presne zameraných skupinových diskusií so 48 skupinami nemocničného personálu a 60 hodín pozorovania. Pohovory odhalili problémy, ktorým mnohí členovia stredného manažmentu každodenne v práci čelia. Chybnou komunikáciou podľa zistení trpia predovšetkým pacienti z radov seniorov, ktorým sa tak vďaka komunikačnému bloku medzi zamestnancami v prvej línii, stredným a vyšším manažmentom nemocníc nedostáva primeranej starostlivosti.

WHO zavádza postupy pre pomenovanie nových ochorení

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) začiatkom mája vyzvala a apelovala na vedeckých pracovníkov, jednotlivé národné orgány a média, aby sa riadili jej štandardizovanými postupmi pri pomenovaní nových ochorení, za účelom minimalizácie zbytočných negatívnych dopadov na jednotlivé krajiny, ich ekonomiky a samotných obyvateľov.

Telemedicína pomáha psychicky chorým pacientom

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Správa uverejnená nemeckými výskumníkmi v marcovom vydaní odborného časopisu Psychotherapy and Psychosomatics naznačuje dôležitosť využívania telemedicíny za účelom zlepšenia duševného zdravia psychicky chorých pacientov. Telemedicína je označenie pre postupy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na väčšie vzdialenosti zasielaním informácií, monitorovaním alebo terapiou na diaľku. Tento spôsob liečby bol síce v rámci rozvoja nových technológii zadefinovaný už v roku 1960, ale až teraz vďaka novým technológiám zaznamenala telemedicína skutočný rozvoj.

Nová stratégia Európskeho parlamentu v boji proti následkom alkoholizmu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI Committee) podporil na svojom nedávnom zasadnutí rezolúciu vyzývajúcu na zavedenie novej stratégie Európskej únie ohľadom riešenia škôd vznikajúcich na zdraví obyvateľstva v dôsledku požívania alkoholických nápojov. Mala by platiť na obdobie rokov 2016 – 2022. Rezolúcia taktiež zdôrazňuje význam lepšieho označovania alkoholických nápojov, vrátane zložiek a nutričných informácií určených pre spotrebiteľov.

Švédska štúdia upozorňuje na hygienické problémy v nemocniciach

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Nová štúdia realizovaná v rámci výskumu na švédskej Univerzite v Gothenburgu vzbudila značnú pozornosť medzi pracovníkmi v švédskom zdravotníctve a aj samotnej vedeckej komunite. Poukázala totiž na problém, že dezinfekcie rúk a používanie aseptických techník počas rizikových invazívnych zákrokov je v nemocniciach oveľa nižšia, ako je všeobecne rozšírená predstava medzi odbornou aj laickou verejnosťou.

Riziká alternatívnej medicíny pre onkologických pacientov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Nový výskum realizovaný v Peter MacCallum Cancer Centre sídliacom v austrálskom Melbourne poukazuje na skutočnosť, že obľúbenosť alternatívnej medicíny môže predstavovať pomerne závažné riziká pre pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami. Tento výskum bol prezentovaný 3. decembra minulého roku na výročnom stretnutí austrálskej Clinical Oncology Society (COSA). Určil 10 najčastejšie požadovaných doplnkových liekov v Peter MacCallum Cancer Centre a poukazuje na riziká vznikajúce pri paralelnom používaní doplnkových a lekárom predpísaných liekov a na ich možný negatívny vplyv pri liečení onkologických pacientov chemoterapiou, rádioterapiou alebo v predoperačnom stave pacientov.

Svetový deň zdravia 2015: Bezpečnosť potravín

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla, je bezpečnosť potravín. Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) si uvedomuje, že vo fáze, keď sa kolobeh potravín stáva čoraz viac globalizovanejším, je potrebné posilniť systémy bezpečnosti potravín nielen na úrovni jednotlivých štátov, ale aj v rámci medzinárodného spoločenstva. Práve to je dôvod, pre ktorý WHO podporuje úsilie smerujúce k zlepšeniu bezpečnosti potravín pri príležitosti Svetového dňa zdravia.