RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Svetový deň darcov krvi 2016

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetový deň darcov krvi sa slávi každoročne 14. júna, a to od roku 2004, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a adekvátnosť národných krvných zásob tým, že podporuje zvyšovanie počtu bezpečných a dobrovoľných, neplatených darcov, ktorí krv darujú pravidelne. Deň je príležitosťou vyjadriť vďaku dobrovoľným darcom krvi, keďže tí robia spoločnosti neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny. Taktiež je potrebné podnietiť a podporiť aj ďalších ľudí, aby ich nasledovali.

Ordinácie praktických lekárov znižujú návštevnosť pohotovostí

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pilotný projekt britskej vlády v oblasti zdravotníctva výrazne znížil návštevnosť pohotovostí v nemocniciach. Na túto skutočnosť poukazuje nový výskum pracovníkov University of Sussex. Profesori Peter Dolton a Vikram Pathania, ktorí výskum viedli, výsledky zverejnili v internetovom vydaní Journal of Health Economics. Spomínaný pilotný projekt sa týkal podpory rozšírenia ordinačných hodín u praktických lekárov aj na víkendové dni. Takto dostupné ordinácie znížili návštevnosť na pohotovostných oddeleniach nemocníc až o 18 %.

Nový systém pokynov pre onkológov v USA

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Oblasť onkológie sa v poslednom období veľmi rýchlo mení vďaka novým objavom a liečbam. Takisto pacienti s onkologickým ochorením dnes žijú dlhšie, avšak často sú s ich ochorením spojené ďalšie chronické choroby. Začiatkom júla bol v Journal of Clinical Oncology uverejnený článok, ktorý vytyčuje nový „herný plán“ pre American Society of Clinical Oncology (ASCO) a má pomôcť pripraviť pôdu pre začlenenie nových liečebných postupov a prístupov do klinických pokynov čo najpresnejšie a tak rýchlo, ako je to len možné.

Prečo chce každý pomáhať chorým, ale nie nezamestnaným?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Výskum, ktorý realizovali odborníci dánskej univerzity v Aarhuse, vysvetľuje, prečo sa inak nazerá na náklady na zdravotnú starostlivosť a inak na náklady vynakladané na nezamestnanosť a nezamestnaných. Odpoveď našli hlboko v ľudskej psychike a spôsobe, akým nazeráme na svet. Naše silné intuície, ktoré sme si po generácie vytvorili, nás vedú k zobrazeniu choroby ako výsledku smoly, ktorá si zaslúži pomoc, čo však nefunguje v prípade nezamestnanosti.

Sú nízke mzdy rizikom pre zdravie?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V najnovšom čísle Journal of Occupational and Environmental Medicine, oficiálnom periodiku organizácie American College of Occupational and Environmental Medicine sa uvádza, že nízke mzdy zamestnancov by mali byť uznané ako skutočnosť, ktorá predstavuje ohrozenie ich zdravia.

Nové zistenia z fungovania americkej zdravotnej reformy

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zdravotná reforma spustená pred niekoľkými rokmi v Spojených štátoch so sebou prináša niekoľko zaujímavých postrehov. Pre pripomenutie Zákon o ochrane pacienta a dostupnej starostlivosti (Patient Protection and Affordable Care Act – PPACA) zadefinoval pre amerických občanov a aj legálnych prisťahovalcov povinnosť mať od 1. januára 2014 zákonom definované minimálne základné zdravotné poistenie. V rámci reformy sú občanom k dispozícii štyri základné plány zdravotného poistenia – tzv. bronzový, strieborný, zlatý a platinový. Porovnávať a vyberať zdravotné poistky si Američania môžu prostredníctvom internetovej stránky healthcare.gov. Milióny nepoistených Američanov sa tak dostalo k zdravotnému poisteniu.

Británia sa obáva ľudí s dlhodobými zdravotnými problémami

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Vo Veľkej Británii v poslednej dobe narastajú obavy z rastúceho trendu počtu ľudí s dlhodobými zdravotnými problémami, čo môže znamenať značné ťažkosti pre britskú ekonomiku a štátneho poskytovateľa zdravotných služieb National Health Service (NHS). Uvádza sa to v novej správe zverejnenej v nedávnej dobe vedúcimi predstaviteľmi britského think-tanku Work Foundation Lancaster University.

Zdravotnícke systémy sa musia prispôsobiť starnutiu obyvateľstva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Profesor René Amalberti, ktorý stojí v čele The Innovation Group, ktorá je súčasťou International Society for Quality in Health Care (ISQua, Medzinárodná spoločnosť pre kvalitu v zdravotníctve), upozorňuje v úvodníku ostatného vydania časopisu International Journal for Quality in Health Care, že zdravotnícke systémy jednotlivých štátov sa budú musieť prispôsobiť, aby sa vysporiadali s fenoménom starnutia populácie.

Lekár a pacient by o liečbe mali rozhodnúť spoločne

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Lekár a pacient by mali spoločne rozhodnúť, akú liečbu realizovať – tento ideál je zakotvený v Zákone o právach pacientov a Profesijnom kódexe lekárov v Nemecku. Realizácia zdieľaného rozhodovania, v ktorom si lekár a pacient vymieňajú poznatky o pacientovej chorobe a jej liečbe, diskutujú o možnostiach liečby a spoločne vyberú jednu z nich, to je podľa tohto zakotveného ideálu zlatý štandard. V tohtoročnom vydaní lekárskeho časopisu Deutsches Ärzteblatt International sa tejto téme, ktorá sa zameriava na zapojenie pacientov do rozhodovacieho procesu o priebehu vlastnej liečby, venujú dva pôvodné články. Obe sa snažia nájsť odpovede na otázky: Ťažia pacienti zo zdieľaného rozhodovania? Je vo výsledku liečba účinnejšia? Aké znalosti lekári získajú po tréningu zdieľaného rozhodovania?