RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Podpora rodinnej starostlivosti na JIS

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Vážne ochorenie je stresujúca a traumatizujúca skúsenosť, ktorá môže mať dlhodobý vplyv na zdravie nielen samotných pacientov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Pritom tento stav môže trvať aj niekoľko mesiacov po prepustení pacienta z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS). Práve problematikou podpory rodinnej starostlivosti v prípadoch hospitalizácie na JIS pri novorodencoch, deťoch, ale aj dospelých sa zaoberal výskum vedcov z University of California, ktorý by mal priniesť nové usmernenia v tejto oblasti.

Je správne, aby sa lekár zúčastnil pohrebu pacienta?

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Tím výskumníkov z University of Adelaide nedávno uskutočnil zaujímavý výskum, ktorý sa týkal účasti lekárov na pohreboch svojich pacientov. Aj napriek tomu, že to na prvý pohľad vyzerá ako netradičnú otázka, ide vlastne o skúmanie hraníc vzťahu medzi lekárom a pacientom. Výskumníci tvrdia, že riešenie podobných tém je dôležité za účelom otvorenej diskusie o problémoch, ktoré so sebou prináša úmrtie pacienta.

Dezinformácie o výskumoch môžu byť škodlivé

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V článku uverejnenom v časopise EMBO Reports vysvetľuje vedúci autor Abdulmaged M. Traish, profesor biochémie a urológie na Boston University School of Medicine, že nesprávne uskutočnená výmena informácií medzi médiami a lekárskymi časopismi často vedie k dezinformáciám, ba až k hystérii. Ak je totiž chybný klinický výskum zverejnený v médiách s túžbou po senzácii, má potenciál mať devastujúci účinok na pacientov, lekárov, vedeckú obec a nakoniec spoločnosť ako celok.

Riziká nositeľnej elektroniky v zdravotníctve

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Nedávno zverejnená správa výskumníkov American University a organizácie Center for Digital Democracy, ktoré obe sídlia v americkom Washingtone, sa zaoberala rizikami tzv. nositeľnej elektroniky, ktorej používanie v zdravotníctve zažíva v poslednom období nebývalý rozvoj.

„Vyhorenie“ lekára je problémom celej organizácie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Syndróm vyhorenia v zdravotníctve je závažným problémom, keďže lekári vykonávajúci pomáhajúcu profesiu sú jednou z najrizikovejších skupín. Práve tomuto problému sa venoval tím výskumníkov univerzít v anglickom Manchesteri a Southamptone. Vo výsledkoch výskumu uviedli, že súčasné prístupy k riešeniu syndrómu vyhorenia sú nedostatočné. Je skutočnosťou, že sa k nemu často pristupuje skôr ako k individuálnemu problému lekára, v štýle riešenia od prípadu k prípadu. No využiť by sa mali, naopak, iniciatívy naprieč celou zdravotníckou organizáciou, v ktorej postihnutí lekári pracujú.

Súčasný stav eutanázie v Belgicku

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

O problematike eutanázie sa neustále vedie zložitá diskusia nielen medzi odborníkmi v oblasti medicíny, ale aj medzi širokou verejnosťou, kde proti sebe často stoja nezmieriteľné tábory na jednej strane obhajujúce možnosť slobodného rozhodnutia ohľadom ukončenia svojho života, na druhej strane upozorňujúce na možnosť jej ľahkého zneužitia a neprijateľnosti z hľadiska morálnych, etických a náboženských princípov.

Chrípková sezóna 2016 – 2017

Dátum:
Autor: www. who.sk

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V klimatických podmienkach Slovenska sa očakáva začiatok chrípkovej sezóny v mesiaci október. Jej nástup sa každoročne prejaví vzostupom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Predchádzajúca chrípková sezóna 2015/2016 bola relatívne mierna, napriek tomu bolo zaznamenaných päť úmrtí v súvislosti s potvrdeným vírusom chrípky, išlo o osoby so závažným chronickým ochorením srdca a ciev, pľúc alebo s metabolickým ochorením. U troch z piatich zomrelých bola prítomná aj obezita.

Snaha WHO obmedziť spotrebu sladených nápojov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) nalieha na vlády jednotlivých krajín, aby sa pripojili ku globálnej akcii s cieľom obmedziť spotrebu a tým aj zdravotné dopady sladených nápojov. Obmedzenie spotreby by sa malo realizovať prostredníctvom ich vyššieho zdanenia.

Diskriminácia starších ľudí má vplyv na ich zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Na 1. október pripadá Medzinárodný deň starších ľudí (často nazývaný aj Medzinárodný deň seniorov). Práve pri tejto príležitosti sa Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) zaoberala zaujatím rozhodného stanoviska v prípade fenoménu ageizmu. Už v máji 2016 Svetové zdravotnícke zhromaždenie vyzvalo generálneho riaditeľa organizácie, aby inicioval vytvorenie celosvetovej kampane v boji proti tejto forme diskriminácie a implementoval túto problematiku aj do určujúcich stratégií WHO.