RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Zdravotnícke systémy sa musia prispôsobiť starnutiu obyvateľstva

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Profesor René Amalberti, ktorý stojí v čele The Innovation Group, ktorá je súčasťou International Society for Quality in Health Care (ISQua, Medzinárodná spoločnosť pre kvalitu v zdravotníctve), upozorňuje v úvodníku ostatného vydania časopisu International Journal for Quality in Health Care, že zdravotnícke systémy jednotlivých štátov sa budú musieť prispôsobiť, aby sa vysporiadali s fenoménom starnutia populácie.

Lekár a pacient by o liečbe mali rozhodnúť spoločne

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Lekár a pacient by mali spoločne rozhodnúť, akú liečbu realizovať – tento ideál je zakotvený v Zákone o právach pacientov a Profesijnom kódexe lekárov v Nemecku. Realizácia zdieľaného rozhodovania, v ktorom si lekár a pacient vymieňajú poznatky o pacientovej chorobe a jej liečbe, diskutujú o možnostiach liečby a spoločne vyberú jednu z nich, to je podľa tohto zakotveného ideálu zlatý štandard. V tohtoročnom vydaní lekárskeho časopisu Deutsches Ärzteblatt International sa tejto téme, ktorá sa zameriava na zapojenie pacientov do rozhodovacieho procesu o priebehu vlastnej liečby, venujú dva pôvodné články. Obe sa snažia nájsť odpovede na otázky: Ťažia pacienti zo zdieľaného rozhodovania? Je vo výsledku liečba účinnejšia? Aké znalosti lekári získajú po tréningu zdieľaného rozhodovania?

OSN k migrácii zdravotníckych pracovníkov

Dátum:
Autor: (RD)

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Generálny tajomník OSN Pan Ki-moon oznámil vytvorenie novej komisie OSN – Commission on Health Employment and Economic Growth. Toto rozhodnutie uvítala predovšetkým Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) a vyjadrila pripravenosť na koordinovanie prác komisie spolu s Medzinárodnou organizáciou práce (International Labour Organization, ILO) a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Komisii budú spoločne predsedať francúzsky prezident Francois Hollande a juhoafrický prezident Jacob Zuma, spolu s predstaviteľmi WHO, ILO a OECD. Komisia začne pracovať na konci marca 2016 a dodávať svoje odporúčania začne generálnemu tajomníkovi od septembra 2016.

Vírus Zika – ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu

Dátum:
Autor: (RD)

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila ohľadom hromadného výskytu mikrocefálnych prípadov a ďalších neurologických ochorení ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, čo znamená oficiálne vyhlásenie celosvetového núdzového stavu. WHO tým označuje mimoriadnu udalosť, u ktorej hrozí šírenie choroby do ďalších štátov a je potrebná koordinovaná medzinárodná reakcia. Štáty sú takto vyzývané k uskutočneniu opatrení, ktorými zabránia ďalšiemu šíreniu choroby.

Náklady na paliatívnu starostlivosť v USA sú porovnateľné s Európou a Kanadou

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ako uvádzajú výskumníci z University of Pennsylvania, napriek všeobecne rozšírenému negatívnemu vnímaniu kvality paliatívnej starostlivosti v Spojených štátoch, tá rozhodne nie je taká zlá, za akú sa všeobecne považuje. Tento záver vyplynul z prvého medzinárodného porovnania postupov pri paliatívnej starostlivosti, ktorého sa, okrem výskumníkov z uvedenej univerzity, zúčastnili aj ich kolegovia z ďalších šiestich krajín. Zo štúdie publikovanej v renomovanom The Journal of the American Medical Association (JAMA) vyplýva, že Spojené štáty v skutočnosti majú spomedzi týchto krajín najnižší podiel úmrtí v nemocnici a najnižší počet strávených dní v nemocnici v posledných šiestich mesiacoch života.

Právni experti navrhujú revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR)

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Trojica svetovo uznávaných odborníkov v oblasti zdravotného práva z Univerzity v americkom Georgetowne varuje, že otvorený priestor, ktorý sa vytvoril epidémiou eboly v Afrike pre zásadnú reformu právnych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO), nazývaných Medzinárodné zdravotné predpisy (International Health Regulations, IHR), sa pomerne rýchlo opäť uzatvára.

Zdravotné sestry trpia po dlhých zmenách emočným vyčerpaním

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Výskum publikovaný v britskom online časopise BMJ Open tvrdí, že zdravotné sestry častejšie trpia emočným vyčerpaním, pretože pracujú na 12-hodinové zmeny, nezriedka aj dlhšie. Uvedený výskum bol realizovaný prostredníctvom organizácie NIHR Collaboration for Leadership, ktorá spolupracovala s ďalšou britskou organizáciu Applied Health Research and Care.

Vyškolení tlmočníci znižujú mieru pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V súčasnej dobe zvýšenej migrácie svetovej populácie sa aj zdravotnícky personál v čoraz väčšej miere stretáva s pacientmi s obmedzenou znalosťou jazyka, resp. úplnou neznalosťou jazyka, ktorý je v krajine bežne používaný. Okrem toho sa často, aj v rámci mnohých už v krajine žijúcich minorít, zdravotnícki pracovníci sú konfrontovaní s nedostatočnou jazykovou vybavenosťou pacientov, nutnou k jednoznačnému porozumeniu príznakov ich ochorenia zo strany lekára a aj následného pochopenia navrhovaného liečenia zo strany pacienta.

Svetová lekárska asociácia rokovala o zdraví lekárov

Dátum:
Autor: (red.)

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dňoch 14. až 17. októbra tohto roku sa v Moskve konalo výročné zasadnutie Svetovej lekárskej asociácie (World Medical Association, WMA), na ktorom sa zúčastnili delegáti zo 60 národných lekárskych asociácií. Jeho účastníci sa sústredili na problematiku riešenia zdravotného stavu lekárov vykonávajúcich svoje povolanie v často stresujúcom prostredí. V prijatom dokumente účastníci apelovali, že je potrebné urobiť podstatne viac v rámci prevencie, ktorá má zabrániť stresom a taktiež zodpovedne pristúpiť k riešeniu už vzniknutých ochorení lekárov.