AUTOR: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z operačného programu zdravotníctvo

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Vo vzťahu k pracovnej sile, ako základu konkurencieschopnosti ekonomiky, je zdravie jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú jej úroveň a kvalitu. Zdravá pracovná sila je synonymom prosperujúcej a výkonnej pracovnej sily schopnej vytvárať vyšší zisk. Vyššia chorobnosť spôsobuje vyššiu absenciu v práci, čo má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady.

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť