AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Problémy s odbermi biologického materiálu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Chronicky sa opakujúcim problémom, narušujúcim aj vzťahy medzi všeobecnými a odbornými lekármi, je odber biologického materiálu, či už na predoperačné interné vyšetrenie alebo potrebné na diagnostický proces. Kto je povinný vykonať odbery biologického materiálu? Upravuje túto problematiku nejaký zákon alebo vyhláška?

„Adventné“ zmeny v právnej úprave prednostných ambulantných vyšetrení

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Dňa 29. októbra 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 365/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“). Pôvodne poslanecký návrh troch opozičných poslancov našiel po zapracovaní pripomienok širokú podporu naprieč politickým spektrom a bol schválený ústavnou väčšinou.

Správny postup pri vydávaní liekov

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní náhradného lieku? Musí pacientovi ponúknuť všetky alternatívy náhradného lieku, čo v niektorých prípadoch jednoducho nie je reálne? Najmä pri starších pacientoch je to asi aj zbytočné.

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie), na ktoré pacientov objednáva aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na neho pacient čaká 3 mesiace a zaplatí 16 eur a čas čakania je 4 hodiny (rozsah čakacej doby)? Alebo keď lekár objedná pacienta napr. na 10,00 hod. a zoberie ho až o pol alebo trištvrte hodiny neskôr, je v poriadku, ak zoberie 10 eur za prednostné ošetrenie?

Vyberanie poplatku za vypísanie žiadosti o kúpeľnú liečbu pacienta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Je v súlade so zákonom, ak lekár vyberá poplatok za vypísanie žiadosti o kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta? Na druhej strane, ak lekár sám navrhne pacientovi kúpele, poplatok sa nesmie vyberať?

Preskripcia liekov – počet balení predpisovaného lieku

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach som ako predpisujúca lekárka povinná predpisovať liek maximálne na tri mesiace. Ako mám postupovať, ak potrebujem predpísať pacientovi liek s dávkovaním jedna tableta denne a najmenšie balenie lieku obsahuje sto kusov tabliet, teda viac ako na tri mesiace? Čo v prípade, keď mu liek predpisujem prvýkrát, vtedy nesmiem predpisovať liek na dlhšie obdobie ako jeden mesiac?

Oprava údajov na recepte pri výdaji humánneho lieku

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ktoré údaje môže lekárnik na recepte opravovať? Nezdá sa mi humánne, najmä starších ľudí posielať späť k lekárovi kvôli formálnym chybám.

Kritériá na výkon funkcie odborného garanta

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Požiadavky na výkon funkcie odborného garanta (legislatíva používa pojem odborný zástupca) sú identické, ako požiadavky na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, na výkon zdravotníckeho povolania alebo na výkon lekárskej posudkovej činnosti. V skratke si ich popíšeme. Na to, aby mohol zdravotnícky pracovník vykonávať funkciu odborného zástupu, musí mať komorou, v ktorej je registrovaný, v prvom rade vydanú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

Kód odborného zástupcu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Chcem sa informovať ohľadom nového kódu pre odborného garanta pre laboratóriá. Mám kód značky F končiaci sa 225 – odborný garant v odbore laboratórna medicína. Na stránkach ÚDZS som videl nové kódy a neviem sa orientovať. Ktorý budem mať po novom?

Zdravotná dokumentácia pri utajených pôrodoch

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa zákona nemá možnosť revízny lekár zdravotnej poisťovne pri utajenom pôrode nahliadnuť do dokumentácie. Má sa to chápať tak, že zdravotné poisťovne, ktoré budú takýto pôrod uhrádzať poskytovateľovi, nebudú mať možnosť vykonať kontrolu takto poskytnutej zdravotnej starostlivosti? Ako sa bude môcť sledovať takýto utajený pôrod, kto skontroluje, či nedochádza k neoprávnene vykazovanej zdravotnej starostlivosti?

Aktuálne vydanie

3/2014

Právo a manažment v zdravotníctve
3/2014
Ročnik 2014

Zobraziť