Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

CHOROBY Z POVOLANIA ALEBO OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že po rokoch, kedy mal počet chorôb z povolania klesajúcu tendenciu, sa v uplynulom roku situácia otočila. Počet novozistených prípadov medziročne vzrástol o 169 prípadov. Najčastejšie išlo o chorobu kostí, kĺbov a šliach z nadmerného zaťaženia končatín, za ktorou nasledovali infekčné ochorenia.

V roku 2021 bolo Národnému centru zdravotníckych informácií nahlásených 423 prípadov novopriznaných chorôb z povolania (156 mužov a 267 žien). Ich počet sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 169 prípadov. V roku 2021 bol hlásený len jeden prípad ohrozenia chorobou z povolania.

 

Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2021 bola najčastejšie hlásenou chorobou z povolania choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie postihujúce kosti, kĺby a šľachy končatín (175 prípadov). Nasledovali infekčné ochorenia (162 prípadov) a choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (32 prípadov).
 
Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v zdravotníctve (163 prípadov), v inej bližšie nešpecifikovanej výrobe (38), výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (37) a výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (37).
 

Pandémia COVID-19 sa v roku 2021 podpísala aj na chorobách z povolania. NCZI eviduje 159 osôb, ktorým bola priznaná choroba z povolania následkom ochorenia COVID-19 (Dg. U07.1 a Dg. U07.3).
 
Chorobou z povolania boli najčastejšie postihnutí pracujúci medzi 50. – 59. rokom života (101 osôb), nasledovala veková skupina 45 – 49-ročných (87 osôb) a 50 – 54-ročných (76).
 
Podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo v sledovanom roku najviac chorôb z povolania evidovaných v Košickom kraji (175), nasledoval Banskobystrický (105) a Žilinský kraj (103).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.