Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2015

Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie a nároky z toho vyplývajúce

JUDr. Tomáš Husovský JUDr. Tomáš Pázmány

V uvedenom príspevku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 29. októbra 2013, sp. zn. 25 Cdo 1050/2012, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojnéh...

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a nepretržitá prevádzka – aplikačné problémy

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Rozsah a rozvrhovanie pracovného času predstavuje z pohľadu zamestnancov popri odmeňovaní jeden z najvýznamnejších pracovnoprávnych inštitútov. Možnosť zamestnávateľa určovať a následne rozvrhovať ...

Podnikateľské prostredie v zdravotníctve

MUDr. Jozef Klucho

Podnikať v slovenskom zdravotníctve nie je ľahké. Sťažuje ho najmä netransparentné a korupčné prostredie spoločnosti, často nejasné a rýchlo sa meniace zákony, slabá vymožiteľnosť práva a pomalé za...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.