Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Očami lekára

Nedostatok lekárov v SR – existuje riešenie pri aktuálnom nastavení zdravotníctva?

V médiách sa v poslednom období rozvíja debata o rastúcom nedostatku lekárov, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov – sestier, záchranárov atď. Hoci sú najviac spomínaní všeobecní lekári, zásadný nedostatok sa dá v blízkej dobe očakávať aj u l...

Slovenské zdravotníctvo očami lekára – špecialistu

Pôsobí v slovenskej medicíne už 34 rokov. Za ten čas vystriedal niekoľko zamestnaní a v každom z nich zanechal nezmazateľnú stopu. Začínal v nemocnici a do nemocnice sa v týchto dňoch znova vrátil. Hovorí, že chce zúročiť skúsenosti, ktoré za tie ...

Pacientova dispozícia – rozpor medzi legislatívnym rámcom, akademickou teóriu a praxou

Existuje veľa spoločenských oblastí a činností, kde právna regulácia ďaleko predstihuje reálne potreby spoločnosti. Pacientova dispozícia je však opačným príkladom.

Praktické problémy realizácie novely zákona o dani z príjmov v zdravotníctve

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – ďalej len „novela“),...

Manažment v ambulantnej praxi

Väčšina slovenských lekárov, vrátane autora tohto článku, nemá manažérske vzdelanie, avšak s pojmom „manažment“ sa stretávajú v každodennej praxi, hoci to mnohí si to možno ani neuvedomujú Manažment je v prvom rade organizácia a poriadok. Je to za...

Molekulárna medicína – nové obzory pre vedu, pacienta i lekára

Molekulárna medicína je nový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá aplikáciou poznatkov molekulárnej biológie do klinickej praxe.

Ako lekár prežíva komplikáciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Ak túto otázku položíte lekárovi, ktorý podobnú situáciu nezažil na vlastnej koži, jeho odpoveď môže byť iba zbytočným teoretizovaním. Len málokto sa vie vžiť do situácie, v ktorej sa sám neocitol a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Inak túto ...

Dilema – zrušiť či nezrušiť výmenné lístky

Komunikácia medzi lekármi na Slovensku doteraz prebieha prevažne vo forme papierovej dokumentácie. Jedným zo spôsobov informovania lekára – špecialistu všeobecným lekárom o jeho pacientovi je aj tzv. výmenný lístok. Pacient ho v súčasnosti väčšino...

Ako založiť „lekársku spoločnosť“ s ručením obmedzeným?

Ak lekár podniká v neštátnych zdravotníckych službách ako fyzická osoba, hrozí mu riziko, že v prípade jeho smrti alebo trvalej nespôsobilosti vykonávať svoje povolanie, môže prísť o celý goodwill, ktorý si za roky práce vybudoval. Tomu sa dá zabr...

Dôsledky zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek v praxi

Od 1. apríla 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „zákon o minimálnych mzdových nárokoch“), ktorý už v čase prípravy vyvolal množstvo protichodných reakcii. Kým j...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály