Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2016

Trestná zodpovednosť právnických osôb – čo prináša pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú formu právnickej osoby

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Jana Böszörményiová

Problematika trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb bola jednou z najdiskutovanejších tém v právnom poriadku Slovenskej republiky z dôvodu potreby zavedenia účinného systému sankcionovania p...

Trovy konania o náhradu škody na zdraví alebo má rekodifikácia zaujímať lekára?

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. JUDr. Ľuba Berezňaninová, Dip. Mgmt 

Pri podaní žaloby je najčastejšou náladou žalobcu optimizmus. Aj keď často býva sprevádzaný strachom z nepoznaného, je možné optimizmus dokonca označiť za náladu nosnú. Ľudia, vo všeobecnosti nerad...

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (1.)

MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák Zo seriálu: „Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe

Z právneho hľadiska je smrť právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik fyzickej osoby ako právneho subjektu, teda zánik jej právnej spôsobilosti [spôsobilosť mať práva a povinnosti, § 7 ods. 2 Občians...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.