Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2020

Otvára COVID-19 v zdravotníctve dvere schránkovým firmám?

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 vyžaduje podniknutie rýchlych krokov na obstaranie ochranných pomôcok, zdravotníckeho materiálu, ako aj iných tovarov, služieb a stavebných prác na účely zabe...

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom poskytovateľmi pracovnej ...

COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. JUDr. Jan Horecký, PhD.

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitn...

Nedostatok osobných ochranných prostriedkov ohrozuje zdravotníckych pracovníkov na celom svete

www. who.sk

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzýva priemysel a vlády, aby zvýšili výrobu o 40 %, aby uspokojili rastúci globálny dopyt. WHO zároveň varovala, že závažné a narastajúce narušenie globálnej...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.