Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2019

Zodpovedná osoba a posúdenie vplyvu na spracovanie osobných údajov vo svetle GDPR

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Michal Novák

Zodpovedná osoba alebo v skratke DPO (Data Protection Officer) je osoba, ktorá má za úlohu zabezpečiť dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo spro...

Evidencia pracovného času

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. JUDr. Jan Horecký, PhD.

Jednotliví členovia autorského kolektívu sa v minulosti opakovane venovali v článkoch časopisu Právo a manažment v zdravotníctve problematike rozvrhovania pracovného času u zdravotníckych zamestnan...

Výber z legislatívy

www. noveaspi.sk

Vybrané aktuálne vydané legislatívne zmeny.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.