Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2012

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2012

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Peter Franko, PhD.

Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných ...

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Právo pacientov na ochranu súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti patrí medzi najelementárnejšie práva pacienta. Skúsenosti z posledných rokov však naznačujú, že toto právo býva spochyb...

Zdravotnícki pracovníci a právo na štrajk

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. JUDr. Linda Szabová

Spoločenská atmosféra významne ovplyvnená kolektívnymi akciami zdravotníckych zamestnancov v závere  kalendárneho roka 2011 primäla slovenského zákonodarcu k prijatiu dvoch zákonov.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.