Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2012

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2012

Mapa medicínskej legislatívy (VI.)

JUDr. Zdenko Doktor Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

V minulom čísle sme sa venovali zákonu č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“), ktorý...

Nemocničné nákazy – indikátor bezpečnosti pacientov

MUDr. Katarína Naďová Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Koncom 20. storočia sa výrazne zvýšil záujem o problematiku medicínskych omylov. Výsledky podnietili vlády a zdravotníckych odborníkov k zvýšenej pozornosti o bezpečnosť pacienta, ktorá bola uzna...

Všeobecný lekár – dispečer alebo skutočný partner pacienta a lekára/špecialistu?

MUDr. Ján Gajdošík MUDr. Ladislav Pásztor Zo seriálu: Mapa medicínskej legislatívy

Na otázky, týkajúce sa postavenia všeobecného lekára v systéme zdravotnej starostlivosti v súčasnosti a o vyhliadkach do budúcnosti odpovedali hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre vš...

Obsah vydania

AKTUALITY

(av)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.