Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Zdravotné a nemocenské poistenie

581/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

461/2003 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 15. 5. 2024  

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

467/2019 Z.z.

Schválený 5. 12. 2019 Účinný 1. 1. 2020 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

467/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

577/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

462/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov

392/2020 Z.z.

Schválený 24. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

392/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

363/2011 Z.z.

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 1. 8. 2023  

363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

777/2004 Z.z.

Schválený 15. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (Výňatok)

507/2005 Z.z.

Schválený 26. 10. 2005 Účinný 1. 12. 2005  

507/2005 Z.z. , ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

247/2008 Z.z.

Schválený 25. 6. 2008 Účinný 4. 7. 2008  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníct

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 31. 3. 2024  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2024  


Zmena nastane

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve