Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Zdravotné a nemocenské poistenie

581/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 1. 2022  

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

461/2003 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Výňatok)

577/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

462/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2022  

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov

580/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

752/2004 Z.z.

Schválený 15. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2013  

Nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov

777/2004 Z.z.

Schválený 15. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (Výňatok)

247/2008 Z.z.

Schválený 25. 6. 2008 Účinný 4. 7. 2008  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníct

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2022  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2022  


Zmena nastane

139/1998 Z.z.

Novelizovaný: 28. 1. 2022  

362/2011 Z.z.

Novelizovaný: 28. 1. 2022  

640/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

242/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

62/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve