Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2014

Nekalé obchodné praktiky zasahujúce do podnikania v zdravotníctve

MUDr. Jozef Klucho

Kradnutie a kopírovanie nápadov je celosvetovým javom a nevyhýba sa ani Slovensku a už vôbec nie podnikaniu v zdravotníctve. Hoci slovenská legislatíva má zákony, ktoré by sa pri podnikaní mali dod...

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Zo seriálu: Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

Nájsť rovnováhu medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľov je obtiažne, aj preto sa pre zamestnávateľov javí Zákonník práce ako príliš ochranársky vo vzťahu k zamestnancom a pre zamestnancov, kt...

Zmeny v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

Mgr. Marián Nagy Zo seriálu: Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá sa vzťahuje aj na zdravotníckych pracovníkov, bola v poslednom období výrazne zmenená.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.