Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom (II.) – praktický rozmer

Pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ skončiť výpoveďou alebo okamžite. Pre platnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru (ďalej aj ako „okamžité skončenie“) sa vyžaduje splnenie určitých zákonom vy...

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

Nájsť rovnováhu medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľov je obtiažne, aj preto sa pre zamestnávateľov javí Zákonník práce ako príliš ochranársky vo vzťahu k zamestnancom a pre zamestnancov, ktorí sú existenčne ohrození v zamestnaní (napr. v p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály