Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poradňa

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedodržiavania liečebných pokynov pacientom

Pacient opakovane nedodržiava liečebný režim na PN, nechodí na pravidelné kontroly PN, ktoré sú určené jeho ošetrujúcim lekárom napriek opakovanému upozorneniu. Lekár ho upozornil, že ak sa to bude opakovať, ukončí mu registráciu a bude si musieť ...

Posúdenie časti zmluvy

Je správny bod 4. zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti (Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov) v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádz...

Aktuality

Sanofi-Aventis prejavil záujem o Genzyme; Stop voľnému predaju antibiotík v Mexiku; Bez očkovania proti čiernemu kašľu zákaz vstupu do školy; Obyvatelia Veľkej Británie žalujú lekárov; Johnson & Johnson dodala na trh chybný výrobok; Novartis má za...

Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby

Som lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Bol som oslovený na výkon pracovnej zdravotnej služby. Môžem vykonávať v rámci tímu lekárov túto činnosť s mojou špecializáciou?

Obstarávanie lekárskych prístrojov z hľadiska daňovej uznateľnosti

Vykonávam činnosť lekára v súkromnej ambulancii. Keď si kúpim nový prístroj na meranie EKG, ako ho budem odpisovať? Ako často si môžem zakúpiť ten istý alebo iný prístroj?

Účasť lekára na seminároch z hľadiska daňovej uznateľnosti

Ako súkromný lekár sa často zúčastňujem rôznych kongresov, školení, seminárov, napr. so zameraním na predstavenie nových liekov. Niekedy výdavky na toto vzdelávanie hradí organizátor, niekedy si tieto výdavky uhrádzam vo vlastnej réžii. Koľko taký...

Vydávanie generických liekov

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní generických liekov?

Pracovné oblečenie pre lekára a sestry

Ako často a aké množstvo oblečenia pre sestry a pre lekárov môžeme obstarať? Podľa mojich informácií výdavky na oblečenie nemôžem zahrnúť do daňových výdavkov. Dostali sme výhodnú ponuku na kúpu tohto typu oblečenia vo viacerých kusoch naraz. Môž...

Taxatívny výpočet úkonov zdravotnej sestry

Aké úkony môže robiť zdravotná sestra samostatne, a ktoré len pod dohľadom lekára? Stanovuje taxatívny výpočet týchto úkonov nejaká právna norma?

Kompetencie posudkového a ošetrujúceho lekára pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Aký právny predpis upravuje kompetencie pri dočasnej PN? Posudkový lekár žiada ukončiť dočasnú PN pacienta, avšak ako ošetrujúci lekár sa s týmto postojom nestotožňujem. Môže, resp. mal by ukončenie PN podpísať posudkový lekár, alebo ho „musím“ po...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály