Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2015

(Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Dominka Chovanová

V článku sa zaoberáme porovnaním inštitútu náhrady za škodu na zdraví a náhrady za nemajetkovú ujmu a ich (zdanlivej) konkurencii. Následne poukazujeme a bližšie rozoberáme rozhodnutie Ústavného sú...

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

Ing. Lucia Vanková Zo seriálu: Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníc...

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedodržiavania liečebných pokynov pacientom

Mgr. Zuzana Zoláková Zo seriálu: Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Pacient opakovane nedodržiava liečebný režim na PN, nechodí na pravidelné kontroly PN, ktoré sú určené jeho ošetrujúcim lekárom napriek opakovanému upozorneniu. Lekár ho upozornil, že ak sa to bude...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.