Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2019

Efektívne odškodnenie pacienta pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

JUDr. Katarína Fedorová, PhD. Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Princíp úplného odškodnenia za utrpenú ujmu na zdraví, ktorý zakladá nárok na jej náhradu, je jednou zo základných záruk práva na ochranu zdravia fyzickej osoby. Elementárnym predpokladom vzniku ná...

Stav imunity populácie na Slovensku

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Aktuálne ohrozenia zdravia verejnosti, cestovanie osôb za prácou, turistika, migrácia, ako aj pokles očkovania, predstavujú veľké riziko šírenia infekčných ochorení najmä v oblastiach, kde nie je z...

WHO: Nerovnomerný prístup k službám spôsobuje rozdiely v dĺžke života

(JG)

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) v dokumente Svetová zdravotnícka štatistika 2019 (World Health Statistics) tvrdí, že nerovnomerný prístup k zdravotníckym službám s...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.