Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2018

Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

JUDr. Katarína Tomková JUDr. Tomáš Husovský

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom pl...

Samovražda trestným činom nielen v histórii

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Článok približuje ponímanie neasistovanej samovraždy v histórii, so zameraním na územie Slovenska a to od obdobia, kedy samovražedné konanie nestigmatizovalo samovraha, cez obdobie, kedy sa stalo s...

Moment hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži

JUDr. Juraj Tkáč

Postup reverzného verejného obstarávania predstavuje významné zjednodušenie postupov verejného obstarávania tak pri podlimitných, ako aj pri nadlimitných zákazkách. Keďže inštitút reverzného verejn...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.