Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2013

Právna úprava reklamy liekov v Slovenskej republike (II.)

Mgr. Jaroslav Nižňanský Zo seriálu: Právna úprava reklamy liekov v Slovenskej republike

V prvej časti príspevku publikovaného v predchádzajúcom vydaní časopisu sme sa venovali právnej úprave reklamy liekov obsiahnutej v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorýc...

Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi

V niektorých povolaniach sú zamestnanci vo zvýšenej miere vystavení pôsobeniu biologických faktorov, ktorými sú baktérie, vírusy, huby a parazity, následkom čoho môžu u nich vzniknúť infekčné a par...

Informačné technológie v ambulantnej praxi

MUDr. Jozef Klucho Zo seriálu: Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi

Rozvoj informačných technológií (ďalej len „IT“) napreduje takým tempom, že sledovať všetky novinky v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o ich uplatnenie v zdravotníctve, dokáže len odborník. Kým veľké z...

Obsah vydania

Editoriál

 

 

 

„Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach, sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorú patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie, teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska, aj zo zahraničia.

Na konferencii vystúpilo s prezentáciami 24 prednášajúcich, ktorí si mohli svoje závery potvrdiť alebo vyvrátiť v diskusii s ďalšími odborníkmi. Prednášajúci a diskutéri mali možnosť predniesť svoj pohľad na ústrednú otázku konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, a pozrieť sa na ňu z pozície svojho odboru – medicíny, práva, bioetiky, sociálnej práce či psychológie.

V priebehu dvoch dní sa konferencie zúčastnilo viac ako 180 pasívnych účastníkov – zdravotníckych pracovníkov (lekári, zdravotné sestry), zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejnej správy na úseku zdravotníctva, zamestnancov farmaceutických spoločností, právnikov a advokátov. Svoje zastúpenie mala aj akademická obec a medzinárodné organizácie.

Podujatie úvodnou rečou otvorila dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. a riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH. Na konferencii sa taktiež zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia a ich študenti.

Organizačný tím počas dvoch dní konferencie vytvoril príjemné prostredie pre účastníkov z rôznych oblastí a kútov Európy na tému, ktorá spája nás všetkých. Stav zdravotníctva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je nielen „slovenskou“, ale európskou otázkou. O všetkých výstupoch jednotlivých prednášajúcich a diskutérov sa môžete dozvedieť v zborníku „Aké princípy vládnu zdravotníctvu? právne, etické, ekonomické a psychosociálne aspekty zdravotnej starostlivosti“.

Konferencia svojou odbornosťou, aktuálnosťou a atmosférou prevýšila aj tie najväčšie očakávania účastníkov, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že už mnohí prisľúbili účasť na ďalšej konferencii, ktorú Komora pre medicínske právo MEDIUS pripravuje na zaujímavú, pútavú, ale zároveň aj kontroverznú tému „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, a to na budúci rok v dňoch 10. 4. – 11. 4. 2014 v Košiciach.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým partnerom, dobrovoľníkom a priateľom, bez ktorých by sme tak úspešnú a prospešnú akciu nemohli uskutočniť.

Komora pre medicínske právo Medius

 

 

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.