Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Marek Švec, PhD.

Počet článkov autora: 2


Dodatková dovolenka zdravotníckych zamestnancov

Ochrana života a zdravia zamestnancov pri výkone závislej práce predstavuje základný determinant väčšiny pracovnoprávnych inštitútov v právnom poriadku Slovenskej republiky. Existujúce obmedzenia rozsahu pracovného času, práce nadčas, požiadavky n...

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni (II.)

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. európskej úrovni. V predošlom vydaní časopisu sme ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály