Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 2/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
2/2013

Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Jozef Kubala Zo seriálu: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Hoci je naším zámerom ponúknuť čitateľovi praktický výklad najviac frekventovaných káuz zodpovednosti za škodu v medicínskej praxi, na začiatku sa nevyhneme aj právno-teoretickým pohľadom na inštit...

Chrípka nie je „banálnym“ ochorením (kazuistika)

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH Zo seriálu: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne ochorie na chrípku vo svete okolo 1 mld. ľudí, z čoho 3 až 5 mil. má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku približne 300 000 – 500 0...

Obsah vydania

Editoriál

Európsky parlament podporil rýchlejší prístup pacientov k lacnejším liekom

Európski poslanci schválili návrh smernice, ktorá by urýchlila cestu lacnejších generických liekov k pacientom. Ide o „neznačkové" preparáty, ktoré podľa prieskumu EÚ môžu byť až o 40 % lacnejšie ako originály. Obdobie, počas ktorého úrady rozhodnú o ich cene alebo úhrade poisťovňou, je v niektorých členských krajinách aj viac ako 700 dní. Podľa Európskeho parlamentu by to mali stihnúť do približne dvoch mesiacov. Návrh smernice predložila Európska komisia, pričom jej verzia od príslušných úradov žiadala určiť cenu do 15 dní. Nová úprava, v znení schválenom parlamentom, lehotu na určenie ceny nových generík predlžuje na 60 dní. Spravodajca Európskeho parlamentu k tejto problematike, český europoslanec Milan Cabrnoch vyhlásil, že poslanci lehotu zámerne predĺžili z 15 na 60 dní. Podľa jeho slov totiž dobre vedia, že s Európskou komisiou ostro nesúhlasí Rada Európskej únie, ktorá združuje zástupcov všetkých členských krajín EÚ a kam sa z parlamentu zákon podľa legislatívnej procedúry posúva k ďalšiemu schváleniu.

Proti návrhu Európskej komisie je podľa Cabrnocha až 16 krajín zo všetkých členských štátov EÚ. Rýchly postup oceňovania liekov sa nepáči ani úradom v členských krajinách, ktoré majú ceny liekov na starosti. Avšak podľa bulharskej poslankyne Antonije Parvanovej je neprijateľné, aby oneskorenie v určovaní cien a úhrad liekov dosahovalo v niektorých prípadoch viac ako 700 dní. Je presvedčená, že férové postupy na farmaceutickom trhu by prospeli pacientom aj národným systémom zdravotnej starostlivosti. Táto poslankyňa pripravila problematiku generík na hlasovanie v pléne Európskeho parlamentu.

Smernica vymedzuje aj limit pre prijatie rozhodnutia, či sa liek do predaja vôbec dostane; úrady by na to podľa návrhu mali 180 dní. Príslušné orgány členských štátov by mali v záujme transparentnosti rozhodovacích postupov uvádzať vyhlásenia o záujmoch svojich odborníkov a členov. Prieskum EÚ totiž ukázal, že na predlžovaní rozhodovacieho obdobia sa podieľajú aj farmaceutické spoločnosti, v snahe zaistiť si čo najdlhšiu dobu, kedy je ich liek na trhu sám, bez konkurencie generík.

Úrady by tiež mali povinnosť najmenej raz za rok zverejňovať zoznam s cenami liekov, ktoré sú platené z verejného zdravotného poistenia. V tomto legislatívnom procese únie prijíma smernicu, to znamená, že výsledok bude pre štáty EÚ záväzný, ale bude na nich, akú formu a prostriedky zvolia na jeho dosiahnutie.

(Zdroj: www.svetzdravotnictvi.cz)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.