Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2013

Odborný zástupca

JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť ten istý odborný zástupca aj vo viacerých ambulanciách, ak ambulancie patria jednému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti? Odborným zástupcom môže byť lekár aj v desiatich ambulanciách?

Úhrada zdravotnej starostlivosti u poistenca, ktorý nepodal prihlášku do zdravotnej poisťovne

(DAU)

Kto uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť u pacienta, ktorý včas nepodá prihlášku do zdravotnej poisťovne?

Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy

Mgr. Jakub Vojtko Zo seriálu: Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy

Dňa 17. 5. 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o NZIS“). ...

Obsah vydania

Editoriál

Ceny za pokrok v oblasti zdravia, udeľované nadáciami počas 67. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO 2014

Svetová zdravotnícka organizácia na 67. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO v roku 2014 ocení jednotlivcov alebo inštitúcie, ktoré sa zaslúžili o pokrok v oblasti národného a svetového zdravia. Členské štáty WHO môžu do 4. novembra 2013 predložiť nominácie kandidatúr na tieto ceny:

1. Cena Ihsan Dogramaci Foundation, ktorá bude udelená osobe alebo osobám, ktoré preukázali vynikajúce služby v oblasti rodinného zdravia. Cena pozostáva z medaily, certifikátu a finančného obnosu.

2. Zdravotná cena Sasakawa pre osobu, osoby, inštitúcie, mimovládne organizácie alebo organizácie, ktoré sa vyznamenali inovatívnou činnosťou v oblasti rozvoja zdravia, ako je podpora zdravotných programov alebo významný pokrok v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti. Cena pozostáva zo sošky a finančnej odmeny do 100 000 USD.

3. Cena zdravotnej nadácie Spojených arabských emirátov pre osoby, inštitúcie mimovládne organizácie alebo organizácie, ktoré výrazne prispeli v oblasti rozvoja zdravia. Cena pozostáva z certifikátu o získaní ceny, plakety alebo sošky od zakladateľa a finančnej odmeny do 40 000 USD.

4. Pamätná cena za verejné zdravie Dr. LEE Jong-wook je určená pre osoby, inštitúcie, vládne alebo mimovládne organizácie, ktoré výrazne prispeli v oblasti verejného zdravia. Cena pozostáva z plakety od zakladateľa a finančnej odmeny do 100 000 USD.

Členské štáty majú právo navrhnúť jedného kandidáta na udelenie ceny. Ku kandidatúre musí byť pripojené odôvodnenie a dokumentácia preukazujúca prácu, ktorú kandidát vykonal. Termín uzávierky podnetov ku nominácii za Slovenskú republiku je 30. 9. 2013. Informácie o cenách vrátane formulárov žiadostí sú sprístupnené v elektronickej forme na adrese: http://www.who.int/governance/awards.

Zdroj: http://www.health.gov.sk

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.