Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2015

Súdny prieskum rozhodnutí o povolení a zamietnutí zdravotnej starostlivosti v cudzine

JUDr. Tomáš Buzinger

Článok analyzuje aktívnu legitimáciu poistencov a zdravotných poisťovní na podanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o predchádzajúcom súhla...

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Slovenský právny poriadok ustanovuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti množstvo povinností, z ktorých svojím významom a praktickým využitím vyniká povinnosť upravená v § 4 ods. 3 zákona č. 5...

Povinné členstvo v Slovenskej (nielen) lekárskej komore – kolízia právnej zodpovednosti

MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Zo strany predstaviteľov profesijných komôr v zdravotníctve (teda nielen lekárskej) opakovane zaznievajú vyjadrenia o potrebe povinného členstva pre všetkých lekárov (a ostatných zdravotníckych pra...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.