Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aspi články

LAICKÉ VYHODNOTENIE A OBJEKTÍVNE FAKTY

Kategória: Kazuistiky UDZS

  Úrad začal prešetrovanie na základe podnetu 59-ročnej pacientky. Uviedla, že dňa 26.10.2020 o 13:35 hod. prišla na pľúcnu ambulanciu, pretože sa jej veľmi ťažko dýchalo, je silná astmatička. Uvedenú...

Aspi články

HYPOPITUITARIZMUS A CHÝBAJÚCE PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE INTERNISTOM

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet podala dcéra zosnulej 69-ročnej pacientky so žiadosťou o prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej matke v spádovej NsP, kde jej matka po operácii pertrochanterickej zlomeniny stehnovej kosti zomrela. ANAMNÉZA,...

Aspi články

DIAGNOSTICKÉ ÚSKALIE PRI PRASKNUTOM ODSTUPE KORONÁRNEJ ARTÉRIE

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet podala manželka zosnulého 49-ročného pacienta so žiadosťou o prešetrenie správnosti pri poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej manželovi na klinike vnútorného lekárstva a na neurologickej klinike vo fakultnej nemocnici. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE...

Aspi články

DIAGNOSTICKÉ ÚSKALIA U PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnetom na výkon dohľadu bolo podanie, v ktorom podávateľ žiadal preveriť zdravotnú starostlivosť v období hospitalizácie na psychiatrickom oddelení pre podozrenie, že pacientovi nebola poskytnutá náležitá starostlivosť, došlo k nevratným...

Aspi články

NEČAKANÝ ZÁVER LIEČEBNÉHO POBYTU

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnetom na výkon dohľadu bolo podanie manželky zosnulého pacienta, ktorá uviedla, že dňa 04.10.2017 pri odchode z liečebného pobytu z kúpeľného zariadenia prišlo na raňajkách jej manželovi nevoľno, točila sa...

Aspi články

NEPRIMERANÉ TRVANIE VYHODNOTENIA BIOPTICKÝCH VZORIEK

Kategória: Kazuistiky UDZS

V časovom odstupe 4 mesiacov boli úradu doručené 2 podnety, v ktorých sa pacienti s anamnézou onkologického ochorenia v minulosti sťažovali na neprimeranú dĺžku čakania na výsledky histologického vyšetrenia bioptických...

Aspi články

NESKORÁ DIAGNOSTIKA RUPTÚRY MOZGOVEJ ANEURYZMY

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti podal manžel 35-ročnej pacientky. V podnete vyjadruje nespokojnosť s postupom lekárov, ktorí napriek tomu, že manželka pre torpídne bolesti hlavy opakovane vyhľadala lekársku...

Aspi články

NESKORÉ POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ÚSTAVNOM ZARIADENÍ

Kategória: Kazuistiky UDZS

ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ ZHRNUTIE Dňa 18.12.2017 (čas záznamu 10.22 hod.) bola 42-ročná pacientka vyšetrená v ORL ambulancii pre bolesti hrdla a uší. Na základe objektívneho vyšetrenia bol klinický...

Aspi články

JE AUTOANAMNÉZA DOSTAČUJÚCA NA ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU?

Kategória: Kazuistiky UDZS

Úradu bol doručený podnet matky pacienta, v ktorom uviedla podozrenie na pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti jej synovi na oddelení centrálneho príjmu. Pisateľka vo svojom podaní uviedla, že lekárka odmietla...

Aspi články

PODCENENIE SITUÁCIE

Kategória: Kazuistiky UDZS

Úrad prešetroval prípad na základe podania vedenia resocializačného zariadenia vo veci podozrenia na pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ZS) ich klientovi. V podnete podávateľ vyjadril nespokojnosť s postupom posádky záchrannej...

Aspi články

OPAKOVANÉ VYŠETRENIE - ODLIŠNÝ VÝSLEDOK

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti podal pacient, ktorý pre bolesti brucha navštívil opakovane urgentnú pohotovostnú službu nemocničného zariadenia a vyjadril nespokojnosť s "opakovaným vyšetrením" a spôsobom, ako mu...

Aspi články

KEĎ JE VÄZEŇ PACIENTOM

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet podaný matkou 58-ročného nebohého syna, ktorý bol v inkriminovanom období umiestnený v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ ZHRNUTIE...

Aspi články

NEPOZNANIE AKÚTNEJ BRUŠNEJ PRÍHODY U PACIENTKY S NOVODIAGNOSTIKOVANÝM NÁDOROM MATERNICE

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnetom na výkon dohľadu bolo podanie dcéry zosnulej pacientky, ktorá požiadala o prešetrenie zdravotnej starostlivosti poskytnutej jej zosnulej matke, ktorá bola hospitalizovaná pre veľké bolesti brucha a žalúdka. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE...

Aspi články

KRVÁCANIE AKO POOPERAČNÁ KOMPLIKÁCIA PO LAPAROSKOPICKOM ODSTRÁNENÍ ŽLČNÍKA

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti podala na pobočku úradu pacientka. V podnete vyjadrila nespokojnosť s poskytnutím zdravotnej starostlivosti k jej osobe ako pacientke na chirurgickom oddelení. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE...

Aspi články

NEZVRATNÉ KOMPLIKÁCIE PO KÚPEĽNEJ LIEČBE

Kategória: Kazuistiky UDZS

Úrad začal prešetrenie správnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej nebohej 70-ročnej pacientke na základe podnetu jej manžela. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ ZHRNUTIE Pacientka bola sledovaná a liečená pre hypertenziu, hypotyreózu, Sjögrenov...

Aspi články

ZÁMENA STRÁN

Kategória: Kazuistiky UDZS

Úrad prijal podnet 39-ročnej pacientky, ktorá žiadala prešetrenie postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá jej bola poskytnutá pri operáciách kolien. S chronickými ťažkosťami pravého kolena bola indikovaná na artroskopické ošetrenie...

Aspi články

ZA VŠETKO MOHOL ALKOHOL?

Kategória: Kazuistiky UDZS

Úradu bol doručený podnet odboru kriminálnej polície PZ, v ktorom boli vyjadrené pochybnosti o správnosti zdravotnej starostlivosti poskytnutej nebohému. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ ZHRNUTIE 37-ročný pacient bol ZZS vo...

Aspi články

AJ MONITORING JE DÔLEŽITÝ

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti podala na pobočku úradu dcéra pacienta. V podnete podávateľka vyjadrila nespokojnosť s poskytnutím zdravotnej starostlivosti svojmu otcovi posádkami RZP a RLP. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE...

Aspi články

NEDOSTATOČNÁ DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA TEPLÔT

Kategória: Kazuistiky UDZS

Úradu bol doručený podnet matky maloletej pacientky, ktorá vyjadrila podozrenie z nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej dcére. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ ZHRNUTIE Pacientka, narodená dňa 16.01.2019, v termíne, s...

Aspi články

KEĎ SA V AMBULANCII STRETNÚ MENOVCI...

Kategória: Kazuistiky UDZS

Podnet zaslaný 74-ročným pacientom z dôvodu zámeny osôb pri invazívnom operačnom výkone. ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ ZHRNUTIE Pacient XY (nar. 1944) prišiel dňa 20.07.2018 do chirurgickej JAS po odoslaní...

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie