Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aspi články

6. Dehydratovaný pacient počas hospitalizácie

Kategória: Kazuistiky UDZS

6. Dehydratovaný pacient počas hospitalizácie Z anamnézy a objektívnych vyšetrení, vrátane epikritického zhrnutia: 77-ročný pacient prijatý na onkologické oddelenie 13.5.2008 na ožiarenie karcinómu pravej ušnice. Pacient s ICHS, hypertenziou,...

Aspi články

2. Nerozpoznanie aneuryzmy abdominálnej aorty

Kategória: Kazuistiky UDZS

2. Nerozpoznanie aneuryzmy abdominálnej aorty Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 72-ročný pacient 10.11.2007 o 9,31 hod. privezený RZP na centrálne prijímacie oddelenie s dg. akútny LIS a renálna...

Aspi články

3. Nezodpovedný pacient, nedôsledný lekár

Kategória: Kazuistiky UDZS

3. Nezodpovedný pacient, nedôsledný lekár Z anamnézy a objektívnych vyšetrení, vrátane epikritického zhrnutia: 42-ročný pacient, od mladosti vyšetrovaný pre podozrenie na hypertonickú chorobu, prechodne aj medikamentózne liečený pre juvenilnú...

Aspi články

4. Zámena strany, pri plánovanej operácii postihnutého ramena

Kategória: Kazuistiky UDZS

4. Zámena strany, pri plánovanej operácii postihnutého ramena Z anamnézy, objektívnych a laboratórnych vyšetrení a epikritické zhrnutie: 58-ročný pacient prijatý na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 16.01.2007 po repozícii...

Aspi články

1. Pochybenie pri stanovení diagnózy

Kategória: Kazuistiky UDZS

1. Pochybenie pri stanovení diagnózy Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhodnotenie: 21- ročný pacient utrpel v júni 2007 po páde na sklo (rozbitá váza) rezné rany v chrbtovej oblasti....

Aspi články

5. Postupné odhaľovanie problémov pacientky

Kategória: Kazuistiky UDZS

5. Postupné odhaľovanie problémov pacientky Anamnéza, objektívne vyšetrenie a epikritické zhrnutie: Pacientka spadla dňa 23.augusta doma na ľavý bok. Rodina ju priviezla na chirurgickú pohotovosť v nemocnici, kde jej...

Aspi články

8. Komplexná liečba komplikácií s vrodenou Dandyho - Walkerovu anomáliou

Kategória: Kazuistiky UDZS

8. Komplexná liečba komplikácií s vrodenou Dandyho - Walkerovu anomáliou (zdravotná starostlivosť poskytnutá správne) Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 9-ročná pacientka 7.5.2008 prijatá na Kliniku detí a dorastu...

Aspi články

14. Klinické príznaky difúznej peritonitídy vyžadujú neodkladnú intervenciu

Kategória: Kazuistiky UDZS

14. Klinické príznaky difúznej peritonitídy vyžadujú neodkladnú intervenciu Anamnéza, objektívne a laboratórne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 52-ročná pacientka vyšetrená LSPP (9.6.2007 o 12,00 hod.) pre pretrvávajúcu bolesť pod pravým...

Aspi články

11. Aj dnes je možné sa stretnúť s meningoencefalitídou

Kategória: Kazuistiky UDZS

11. Aj dnes je možné sa stretnúť s meningoencefalitídou Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 54-ročný pacient s údajom evakuácie subdurálneho hematómu po úraze hlavy v roku 1989 s...

Aspi články

9. Komplikácia depresívnych porúch

Kategória: Kazuistiky UDZS

9. Komplikácia depresívnych porúch (zdravotná starostlivosť poskytnutá správne) Citované z podania: "... pacient spáchal samovraždu hneď nasledujúci deň po preradení na otvorené oddelenie. Pokiaľ by k preradeniu nedošlo, je...

Aspi články

13. Iatrogénne poškodenie pri zavádzaní centrálneho venózneho katétra

Kategória: Kazuistiky UDZS

13. Iatrogénne poškodenie pri zavádzaní centrálneho venózneho katétra Anamnéza, objektívnych vyšetrenia - epikritické zhrnutie: 80-ročná pacientka indikovaná nefrológom na dialyzačnú liečbu. Pacientka liečená a dispenzarizovaná pre chronickú renálnu insuficienciu...

Aspi články

12. Nesprávny stereotyp v manažmente pacientov s hrudníkovou bolesťou

Kategória: Kazuistiky UDZS

12. Nesprávny stereotyp v manažmente pacientov s hrudníkovou bolesťou Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 53-ročný pacient podľa zdravotnej dokumentácie bol liečený kombináciou Egilok+Prestarium pre hypertenziu, lieky užíval pravidelne,...

Aspi články

10. Nepodceňujte anamnestické údaje od pacienta!

Kategória: Kazuistiky UDZS

10. Nepodceňujte anamnestické údaje od pacienta! Z anamnézy a objektívnych vyšetrení vrátane epikritického zhrnutia: 45-ročný pacient navštívil neštátnu očnú ambulanciu v mieste bydliska. Sťažoval sa, že sa mu v...

Aspi články

7. Zlyhanie ľudského faktora

Kategória: Kazuistiky UDZS

7. Zlyhanie ľudského faktora Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: Maloletá pacientka bola vyšetrená v nemocničnej pohotovostnej ambulancii o 03,26 hod. Na vyšetrenie prišla v sprievode otca, ktorý udával...

Aspi články

1. Nesprávne stanovená diagnóza lekára RLP

Kategória: Kazuistiky UDZS

1/2009 Nesprávne stanovená diagnóza lekára RLP Anamnéza, objektívne a laboratórne vyšetrenia, epikritické zhrnutie: 55-ročný pacient s bolesťami hlavy opakovane ošetrený niekoľkými PZS. 1. Záznam o ošetrení pacienta osádkou RLP...

Aspi články

18. Kontraindikácie antikoncepčnej liečby !!

Kategória: Kazuistiky UDZS

18. Kontraindikácie antikoncepčnej liečby !! Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 17-ročná pacientka, v anamnéze bez vážnejších ochorení, ambulantne vyšetrená gynekológom pre dysmernoreu a hypermenoreu, po príslušných vyšetreniach pacientke...

Aspi články

15. Podcenenie zdravotného stavu pacienta

Kategória: Kazuistiky UDZS

15. Podcenenie zdravotného stavu pacienta Anamnéza, objektívne a laboratórne vyšetrenia a epikritické zhrnutie Dňa 26.4.2007 (štvrtok) cestuje 51 ročný pacient z Bratislavy domov - lebo nevládze pracovať - žiada...

Aspi články

19. Podcenenie rizika anestetickej komplikácie

Kategória: Kazuistiky UDZS

19. Podcenenie rizika anestetickej komplikácie Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie: 17-ročný pacient, v rokoch 2005 a 2006 liečený na akútnu sínusitídu, genéza ktorej bola s veľmi vysokou pravdepodobnosťou...

Aspi články

17. Žiadal sa radikálnejší zákrok s odstránením tumoru

Kategória: Kazuistiky UDZS

17. Radikálnejším zákrokom s odstránením tumoru by sa predišlo pooperačným komplikáciám Anamnéza, objektívne vyšetrenia - epikritické zhrnutie: 61-ročný pacient, v minulosti liečený sporadicky pre chronickú hepatopatiu (pri etylizme), artériovú...

Aspi články

16. Operačné riešenie onkologického ochorenia prsnej žľazy 46 ročnej pacientky

Kategória: Kazuistiky UDZS

16. Operačné riešenie onkologického ochorenia prsnej žľazy 46 ročnej pacientky Z anamnézy a objektívnych vyšetrení: 46-ročná pacientka odoslaná pri preventívnej prehliadke ambulantnou gynekologičkou na odborné mamografické vyšetrenie. Záver mamografie...

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie