Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2014

Rizikové práce v zdravotníctve

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa je zisťovať zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia na pracovisku, posudzovať riziko z nich vyplývajúce pre zamestnancov a zníž...

Niektoré otázky praktického fungovania záchrannej zdravotnej služby

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zo strany poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby patrí medzi špecifické prípady poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovní...

Manažment pacienta pri jeho preradení k inému lekárovi a pri konziliárnych vyšetreniach

MUDr. Jozef Klucho

Existuje niekoľko spôsobov prechodu pacienta od jedného lekára k druhému. Rovnako aj možností na tzv. konziliárne vyšetrenia je viac. Tieto procesy musia spĺňať aj isté medicínsko-právne postupy, k...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.