Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2021

KLINICKÉ SKÚŠANIE VAKCÍN

Mgr. Eva Siminská

Tento príspevok má za cieľ popísať cestu pri vývoji vakcíny od predklinických štádií vývoja až po postregistračné štádium s dôrazom na jej najdôležitejšiu etapu – klinické skúšanie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE AMBULANCIE

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarníková

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivost...

TZV. OČKOVACÍ ZÁKON A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

JUDr. Tatiana Mičudová

Dňa 25. júla 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 304/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zák...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.