Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2019

Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie ako nový trestný čin v Trestnom zákone

Mgr. Lucia Mitríková

Cieľom tohto článku je ozrejmenie a priblíženie novo zavedeného trestného činu do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „Trestný zákon“), a tým je „Falšovanie a vyhotovenie nepravdi...

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podľa GDPR v podmienkach ambulancií

JUDr. Tomáš Husovský Mgr. Ján Pavlík

Nariadenie GDPR sa nadobudnutím svojej účinnosti stalo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Ide o všeobecné nariadenie, ktoré...

Novinky v legislatívy

www. udzs-sk.sk

Prinášame prehľad predpisov uverejnených vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v ostatnom období.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.