Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 2/2022

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
2/2022

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho ďalšia činnosť

Mgr. Viera Hradiská

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niek...

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Invalidný dôchodok prestavuje významný právny inštitút práva sociálneho zabezpečenia. Predstavuje jednu z úrovní pomyselnej záchrannej siete sociálneho systému, ktorá má za cieľ čiastočne kompenzov...

Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uložení sankcie

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Uloženie sankcie predstavuje krajný prostriedok zjednania nápravy, ktorého cieľom je zjednanie nápravy a prinútenie subjektu, napríklad podnikateľa, aby prestal s protiprávnym konaním v danom prípa...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.