Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 2


LEKÁRSKA ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA A JEJ VZŤAH K VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE

Lekárska zdravotná prehliadka vo vzťahu k práci má za cieľ eliminovať možné nepriaznivé následky nevyhovujúceho zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k výkonu závislej práce. Významnou kategóriou zamestnancov, ktorí sa musia podrobovať zdravotný...

MOŽNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

Pri výkone závislej práce môže dôjsť ku vzniku stavu, keď sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav zamestnanec stane zdravotne nespôsobilým na výkon závislej práce. Výkon závislej práce by totiž mohol spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia takéhoto...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály