Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 2/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
2/2020

Vedenie zdravotnej dokumentácie, druhy a formy zdravotnej dokumentácie, elektronická zdravotná knižka v kontexte zmien zákona č. 576/2004 Z. z. a č. 513/2013 Z. z.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

Postupným prechodom z pôvodnej papierovej zdravotnej dokumentácie na elektronickú zdravotnú knižku prešli aj kľúčové zákony, ktoré upravujú vedenie zdravotnej dokumentácie viacerými novelami. Preto...

Zmeny v zákone o pohrebníctve účinné od 1. januára 2020

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pohrebníctvo je v Slovenskej republike regulované zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). Prijatý bol v roku 2010 a ...

Rozporovanie znaleckého posudku odbornými názormi svedkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Mgr. Lucia Mitríková

Najzákladnejšou, ako aj najdôležitejšou úlohou zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k pacientovi, je postupovať lege artis. V súčasnosti nie sú ojedinelé súdne spory pacienta v postavení poškodeného...

Obsah vydania

Aktuality

(red.)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.